duurzame docent home

Team Duurzame Docent

Leren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach.

logo jonge klimaatbeweging

NADO

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaamheid.

moestuinieren

 Teachers for Climate

 Teachers for Climate is een organisatie van docenten. We brengen o.a. duurzame docenten, schoolleiders, wetenschappers, leerlingen en aanbieders van lesmateriaal bij elkaar, we ontwikkelen trainingen, we zetten in op een whole school approach en brengen onze expertise in bij projecten van uiteenlopende organisaties. kw1 logo

Youth for Climate NL

Youth for Climate NL organiseert diverse acties om bij te dragen aan de klimaatdoelen en het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek onder jongeren. Ook gaan we in gesprek met politici en andere organisaties over verschillende klimaatkwesties.

Logo sans Feuilles Simple

Meesters met Dromen

De Meesters Met Dromen maken al sinds 2018 impact als het gaat om het imago van het beroep: docent. Onderwijs zit in hun hart en met die liefde proberen zij elke dag het verschil te maken. Dit doen zij o.a. als sprekers, optredens in diverse tv- en radioprogramma’s, organisatoren van zomerscholen en onderwijsshows in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.

1588868743996

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen (SvM) streeft ernaar om duurzaamheid te integreren in het hoger onderwijs en het studentenleven. We doen dit door het stimuleren van de samenwerking tussen meer dan 40 lidorganisaties, het organiseren van verschillende projecten en we laten onze stem horen bij discussies rond de onderwerpen duurzaamheid en onderwijs op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast werken we veel samen met andere organisaties die zich inzetten voor de verduurzaming van het onderwijs en het studentenleven. Om zo het hoger onderwijs systematisch te veranderen voor huidige en toekomstige generaties.

Studenten voor morgen logo nieuw

Duurzame PABO

Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten en docenten die deze taak oppakken!

dup logo we teach the future

SME

Wij ondersteunen bij duurzame ontwikkeling en vraagstukken door middel van participatie, educatie en beleidsontwikkeling. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers in de publieke sector: van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijksoverheid tot woningcorporaties en schoolbesturen.

Logo vierkant blauw transparant marge