duurzame docent home

Team Duurzame Docent

logo jonge klimaatbewegingLeren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach.

moestuinierenNADO

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaamheid.
kw1 logo

Teachers for Climate

Teachers for Climate is een organisatie van docenten. We brengen o.a. duurzame docenten, schoolleiders, wetenschappers, leerlingen en aanbieders van lesmateriaal bij elkaar, we ontwikkelen trainingen, we zetten in op een whole school approach en brengen onze expertise in bij projecten van uiteenlopende organisaties

Logo sans Feuilles SimpleYouth for Climate NL

Youth for Climate NL organiseert diverse acties om bij te dragen aan de klimaatdoelen en het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek onder jongeren. Ook gaan we in gesprek met politici en andere organisaties over verschillende klimaatkwesties.

1588868743996Meesters met Dromen

De Meesters Met Dromen maken al sinds 2018 impact als het gaat om het imago van het beroep: docent. Onderwijs zit in hun hart en met die liefde proberen zij elke dag het verschil te maken. Dit doen zij o.a. als sprekers, optredens in diverse tv- en radioprogramma’s, organisatoren van zomerscholen en onderwijsshows in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen (SvM) streeft ernaar om duurzaamheid te integreren in het hoger onderwijs en het studentenleven. We doen dit door het stimuleren van de samenwerking tussen meer dan 40 lidorganisaties, het organiseren van verschillende projecten en we laten onze stem horen bij discussies rond de onderwerpen duurzaamheid en onderwijs op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast werken we veel samen met andere organisaties die zich inzetten voor de verduurzaming van het onderwijs en het studentenleven. Om zo het hoger onderwijs systematisch te veranderen voor huidige en toekomstige generaties.

Logo vierkant blauw transparant margeSME

Wij ondersteunen bij duurzame ontwikkeling en vraagstukken door middel van participatie, educatie en beleidsontwikkeling. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers in de publieke sector: van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijksoverheid tot woningcorporaties en schoolbesturen.