duurzame docent home

Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze duurzame handvatten nodig vandocenten. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijnvoor het verduurzamen van Nederland. Wie zijn deze duurzame doeners in het onderwijs?

Sustainable Development Goals

De coöperatie Leren voor Morgen zet deze docenten graag in het zonnetje en verzamelt verhalen van alle Duurzame Docenten van Nederland. Met deze verhalen, waarin zij best practices en eigen ervaring delen,inspireren zij andere docenten en schoolleiders. Duurzaamheid benaderen we breed vanuit de Sustainable Development Goals. Dit houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant vanduurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Een keer per jaar kiest de jury uit elke onderwijslaag (po, vo, mbo en ho)een winnaar. De jury bestaat uit oud-winnaars, experts en studenten. De uitreiking van de Duurzame Docentverkiezing is altijd een feestelijk moment. Netwerken en kennisdeling staan hierin centraal. Aan het eind van dezeavond weten we zichzelf de Duurzaamste Docent van Nederland mag noemen!

Leren voor Morgen

Duurzame Docent is vanuit de Coöperatie Leren voor Morgen in 2017 gestart door Roald Severens, hij was -als bioloog en zelf oud docent- de geestelijk vader van Duurzame Docent. In oktober 2019 kregen wij hetafschuwelijk nieuws dat Roald is overleden. Wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme endoorzettingsvermogen om Duurzame Docent een succes te maken en zullen dit in gedachte aan hem voortzetten.

duurzame samenleving duurzaam onderwijs

Een duurzame docent ben je op vele verschillende manieren en kan binnen onderwijslagen PO, VO, MBO, HBO ofUniversiteit. Heb jij het initiatief genomen om het schoolplein te vergroenen? Ben je een schoolproject gestartover plastic soep of ben je met de klas in duurzame energiebronnen gedoken? Is jouw collega een samenwerkingaangegaan met een bedrijf om samen met leerlingen na te denken over duurzame oplossingen? Doet jouwleerkracht jaarlijks mee aan Warme Truiendag of Dag van de Duurzaamheid? Werkt jouw schooldirecteur samenmet scholen in het buitenland aan maatschappelijke vraagstukken?

Ben jij zo’n duurzame docent? Of is jouw leerkracht of collega de duurzame kracht op school? Deel je verhaal eninspireer andere docenten om met duurzaam onderwijs aan de slag te gaan! Hier kun je
jouw verhaal of dat van een collega of jouw docent vertellen.

Alle verhalen van docenten worden gedeeld op de website. Ook is er de mogelijkheid om met een interview op dewebsite te komen. Met het delen van de verhalen van alle duurzame docenten willen we Nederland inspireren hetonderwijs verder te verduurzamen. We laten hiermee zien hoe groot de beweging al is. De jury kiest de Duurzame Docent, één docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en een uit hethoger onderwijs.
Duurzame

Nomineer een Duurzame Docent

Winnaars Duurzame Docent 2024

Basisonderwijs

Tessa Hoogeland

Voortgezet onderwijs

Nawfal al Jeburi

Hoger onderwijs

Kyra Luijters