duurzame docent home

  • Onderwijstype: Hoger onderwijs
  • School: De Haagse Hogeschool
  • Jaar van aanmelding: 2022
  • Winnaars: 2022

Als docent-onderzoeker houd ik me enorm bezig met duurzaamheid. Met de studenten samen en als rolmodel; zo ben ik gestopt met vliegen sinds 2019. Met vakken en projecten betrek ik studenten hierin. Afgelopen jaar bij Bedrijfskunde heb ik in Project Duurzaamheid de studenten geholpen aan projecten rond de SDGs.

Als handelingsperspectief laet ik studenten altijd nadenken over hun eigen rol, zo doen we de WRR-voetafdruktest en is een deel van het assessment dat studenten drie verbeterpunten voor hun eigen handelen opschrijven. Authentieke oplossingen bestaan ook uit het bijdragen aan de SDGs, bijvoorbeeld als adviseur aan een gemeente.

 Als docent ben ik radicaal tegen vliegen en ga ik dan ook met de trein naar Barcelona. Ik heb in de hogeschool aangekaart dat het reisbureau geen vliegreizen kan aanbieden als er een duurzaam alternatief is; dit is op hoger niveau uitgewerkt. Binnen de straal van 500 km kan de trein.

Als inspiratie houd ik me bezig met het uitwerken van SDG16 voor de gemeente Den Haag. Dit gaat over vrede, recht en stabiele publieke instellingen. In mijn onderzoeksproject waarin studenten jongeren in achterstandswijken interviewen, probeer ik dit doel bereikbaar en tastbaar te maken voor hen. Studenten vinden dit inspirerend.

Middels praktijkgericht onderwijs probeer ik studenten te laten bijdragen aan projecten zoals de Foodboost Challenge (meer fruit en groente voor kinderen), het Land van Ons (meer biodiversiteit), KIM (minder kindermishndeling), het Jeugd, Vrede en Recht project (SDG16 in Haagse wijken). Studenten zijn actief hiermee en helpen de praktijk met uitvoering.

Voor een meer duurzame samenleving heb ik een onderzoeksproject opgezet waarin studenten aan de slag gaan met het verbeteren van de positie van EU arbeidsmigranten (SDGs 8 & 12) in middelgrote steden. 300 studenten European Studies onderzoeken in tien Europese gemeenten hoe de huisvesting en registratie van EU arbeidsmigranten beter kan.

Binnen het project Jeugd, Vrede en Recht werken we samen met acht buurthuizen, gemeente Den Haag, The Hague Humanity Hub en anderen. Daarnaast werken we met het EU arbeidsmigrantenproject samen met Europese vertegenwoordigers in Brussel, tien gemeenten en bedrijven die leunen op arbeidsmigranten! Samen proberen we de wereld te verduurzamen.