duurzame docent home

  • Onderwijstype: MBO
  • School: ROCvA-MBO college Hilversum, afdeling mode
  • Jaar van aanmelding: 2022
  • Winnaars: 2022
Yvette is een betrokken docent en na een carrière in het werkveld nu acht jaar werkzaam als docent. Door haar ervaring in de mode weet zij goed wat er nodig is op het gebied van duurzaamheid en brengt dit graag over op een nieuwe generatie professionals. Hierbij zorgt zij ervoor dat zij bij de inrichting van het onderwijs in de gaten houdt wat er leeft onder studenten. Dit doet zij door bijvoorbeeld te ondervragen waar hun interesses en kwaliteiten liggen en hier het lesprogramma op af te stemmen. Bij de projecten en modules worden de studenten gemotiveerd om zelf naar duurzame oplossingen te zoeken voor de huidige problematiek in de modebranche.
Waar studenten bij aanvang van hun opleiding niet bekend zijn met de impact van de kledingbranche op het milieu, weten zij na de modules wat hun foot print is en denken beter na over de keuzes die zij ook mbt hun eigen koopgedrag maken. 
Bij het schrijven van onderwijs voor de komende perioden neemt Yvette de 17 SDG's op in opdrachten en projecten. Dit zijn opdrachten binnen de modules en ook in activiteitenweken, zoals de Sustainability Challenge waarbij studenten worden uitgedaagd om duurzame innovatieve ideeën binnen de mode vorm te geven.
 
Ook is Yvette lid van de Tribe Duurzaamheid binnen het college en van de werkgroep Duurzaamheid, waar ook studenten aan deelnemen om mee te denken over duurzame onderwerpen in het curriculum. Doel van deze werkgroepen is verder het voorlichten van collega's en duurzaamheid nog meer integreren in het onderwijs. 
Yvette heeft door mee te werken in de werkgroep Duurzaamheid een bijdrage geleverd aan het behalen van de Groene Vlag waardoor het Mbo College Hilversum nu een van de Eco Schools in Nederland is.
 
Ook buiten het College is Yvette actief en werkt zij mee aan projecten waarbij samenwerking met andere scholen en instellingen wordt gezocht. Een voorbeeld is een duurzaamheidsproject in samenwerking met Marokkaanse universiteit Esith en het mede organiseren/ coördineren van een  Circular Textiles project (Green Deal) waarbij verschillende opleidingsinstituten zijn aangesloten.
Daarnaast zoekt Yvette de samenwerking met duurzame modemerken zoals Kuyichi.