duurzame docent home

  • Onderwijstype: MBO
  • School: Noorderpoort
  • Jaar van aanmelding: 2021
  • Winnaars: 2021

Even voorstellen (Colien zelf aan het woord):

Als beeldend kunstenaar werd ik 15 jaar geleden benaderd door KMM Noorderpoort workshops te verzorgen voor studenten van MBO Art&Design. Nu is mijn kunstenaars praktijk zo vervlochten met mijn docentschap dat het volstrekt logisch is om samen met studenten duurzame circulaire projecten aan te gaan in de derde pedagogische ruimte!

colien1

Over Colien:

Colien is een docente die buiten de gebaande paden op zoek gaat naar relevant en persoonlijk onderwijs. Ze is vanuit Kunst en Multimedia en haar rol als docent voor ‘Excellentie als Reddingsboei’* een actieve pionier als het gaat om duurzaam onderwijs, zowel over thema’s die raken aan duurzaamheid; circulariteit, lokaal produceren, up- en recyclen, als de indirecte thema’s als inclusief onderwijs, lokale partnerschappen sluiten, verantwoorde consumptie, klimaatactie én persoonlijke ontwikkeling. Ze is creatief in het gebruik van beschikbare ruimte(n) en producten, in de samenwerkingsverbanden die ze legt en is een inspiratiebron voor menig docent (C.6).

Bekijk hier haar eigen video kanaal:

vimeo.com/user50823815

Ze heeft in de afgelopen jaren de volgende projecten opgezet:

Hieronder vind je een uitgebreide uitleg van de projecten, en verdere motivatie voor het opgeven van Colien als Duurzame Docent 2021.
* hier doen studenten mee aan een excellentietraject die anders uit zouden vallen, of vroegtijdig de school zouden verlaten.

Troep Troup Tribe en resultaten

Troep Troep Tribe @ Suikerterrein, 2020

Troep Troep Tribe @ Suikerterrein, 2020

2018 Troep Troup Tribe 0: Collect Plastic Not Shells

In 2018 initieerde Colien samen met beeldend kunstenaar Eduard bezembinder het project: Collect Plastic Not Shells (Na een periode van een half jaar voorbereiding waarin ze lesmateriaal ontwikkelden en samen met studenten op zoek gingen naar manieren om toeristen awareness bij te brengen rondom het plastic afval probleem op Mallorca). In samenwerking met de gemeente Can Picafort, cultureel directeur van Palma, schooldirecteur en de team manager van Kunst en Multimedia Noorderpoort vertrokken ze met 14 studenten voor 6 weken naar een oud klooster op Mallorca. Hier woonde de groep zes weken samen en gingen iedere ochtend de stranden op om plastic te ruimen. Op het buitenatelier realiseerden ze gezamenlijk optochten exposities en workshops.

troep tribe 0

Augustus 2018 Can Picafort, Mallorca Spanje

2019 Troep Troup Tribe 1

Als logisch gevolg initieerden Colien en haar team het project: Troep Troup Tribe, (2019) een nieuw project: het maken van kleding en accessoires door middel van upcyclen van gebruikte kleding en andere materialen. De resultaten hiervan werden getoond in onder andere de presentatieruimte van stichting WEP in de vorm van een expositie en een anarchistische mode-act op verschillende podia in de regio: Let’s Gro, Fair Fashion festival, Groff en ons eigen Impressfest. Studenten bedachten zelf de kostuums, de vorm van de show en de manier waarop het publiek bewust moest worden gemaakt van de impact van de kledingindustrie.

troep tribe 1

Troep Troup Tribe, Impressfest 2019 Groningen

2020 Troep Troup Tribe 2: Denim lab

In samenwerking met de Ideeën-jagers op het suikerunie terrein, Milieuprojecten Groningen, Goud Goed, en het Groninger Museum heeft het traject: Troep Troup Tribe 3 Denimlab, een vorm gevonden die met geschonken materialen (1400kg afgekeurde denim) op externe locaties aan het werk kon. De resultaten worden op diverse podia in de regio gepresenteerd. Een video van de outfits gepresenteerd op de website van het Groninger museum, Let’s Gro, Fair fashion Festival, Groff wederom de podia zullen zijn (ivm Corona-crisis) in eerste instantie in de vorm van een video en een expositie, hopelijk later in de vorm van live acts!) Daarnaast is Het Groninger Museum opdrachtgever voor de proeve van bekwaamheid van vier excellente studenten, waar de studenten een Denim project doen.

troep tribe 2

Denimlab @Groninger museum en Wallhouse 2020

2021 Troep Troup Tribe 3: Jeans scare Crows &Sugar Dome (excellentie als reddingsboei)

De diverse genoemde podia en partners hebben aangegeven graag deze samenwerking te continueren! I.v.m. de Corona crisis en de daarmee samenhangende 1,5 meter samenleving is Colien op zoek gegaan naar nieuwe werk locaties en partners. Pionier Terra en Alfa-college hebben een prachtige locatie op het Suiker Unie terrein. Op uitnodiging Tessie van den Brink (Alfa College) hebben zij een overleg gehad voor een eventuele samenwerking. Sjoerd Pool (projectleider van Onderwijs Groep Noord) en Tessie van den Brink zijn erg enthousiast over de trajecten die geïnitieerd zijn vanuit Noorderpoort en wilden graag een samenwerking aangaan. Voor Terra College hebben we 50 Vogelverschrikkers van de afgedankte denim gerealiseerd. Een landart project op de akkers van Terra pionier (die zich bezig houden met voedselinnovatie en lokaal voedsel produceren) en tevens een belangrijk natuur en wandelgebied.

Roege Route Festival

Daarnaast hebben studenten een festival vormgegeven binnen het thema duurzaamheid. 12 performances in een klein wilgenbos waar het publiek een (corona proof )route kon volgen waarin ze een divers palet aan optredens kon bekijken die allemaal raakten aan het thema duurzaamheid. Studenten konden solliciteren of werden voorgedragen door hun mentor. Het was een gemêleerde groep van 15 studenten die samen aan de organisatie en uitvoering van het festival werkten. Het werkt stimulerend en uitdagend om vanuit een niet schoolse situatie samen te werken met verschillende opleidingen en ROC’s.

roege route 1

Studenten@loods Suikerterrein 2021

roege route 2

Roege Art Route &Jeans Scare Crows 2021

Project TrashCabin

Het idee was om een oude pipowagen van 8 x 2.5 meter op een duurzame manier te verbouwen tot een Tiny House. Het is uiteindelijk een oude zeecontainer geworden. Hiermee wilde Colien bewustwording creëren over de hoeveelheid bruikbare materialen die tegenwoordig worden afgeschreven. Met het project wilde ze laten zien dat je op een creatieve manier alle nodige middelen kunt verzamelen, ook als je een relatief klein budget hebt.

 In samenwerking met Terra Pionier, die terrein beschikbaar stelde waar de wagen mocht staan om verbouwd te worden. Noorderpoort is vanuit excellentie aan de slag en heeft een verticale tuin ontwikkeld voor op de buitenmuur van de wagen. Vanuit het Alfa-College gaan we in een later stadium kijken of studenten van Creatief Vakman deel kunnen uitmaken van het ontwerpen en bouwen van het interieur in, en bovenop het de container.

trash cabin

Witte Wieven

Colien neemt de studenten mee in de wereld van duurzaamheid en circulariteit, en op basis daarvan worden witte doeken en hotellinnen gebruikt om  Witte Wieven te maken (alles tweedehands). Over de hele wereld is het fenomeen: Witte Wieven bekend. Binnen allerlei culturen worden er verslagen over deze gedaanten gedaan en van generatie op generatie doorgegeven. Verhalen over deze spookgedaanten (vaak vrouwen) kennen veel overeenkomsten. Ze hebben meestal geen stoffelijke levensvorm, laten zich niet altijd of aan iedereen zien, meestal verbonden aan een specifieke locatie. Ze hebben veel overeenkomstige uiterlijke kenmerken zoals witte kleding, zilverwit of grijs haar, witte doorschijnende huid, lichte of rode ogen. Zwevend boven de grond. Ze kunnen ijselijk gillen, tijdens een verschijning kan het merkbaar kouder worden of een wind opsteken. Witte Wieven staan bekend om hun waarzeggend vermogen, verleiden en laten verdwalen, verwisselen van baby’s, prachtig zingen en dansen om vervolgens de aanschouwer te laten verdwijnen, het achter laten van een teken of object.

GoudGoed doneert wit hotellinnen voor deze opdracht, en studenten van Academie Minerva (Hanzehogeschool), studenten van KTM en studenten die een tussenjaar hebben (tussen havo en vervolgstudie in) gaan aan de slag met het maken van hun eigen ‘witte wief’. Ze ontwerpen het kostuum, de rekwisieten en bedenken een interactieve performance, alles circulair. De presentatie is op 21 oktober.

Leeropbrengst eigenaarschap continuering en duurzaamheid

 Deze vier trajecten hebben laten zien dat voor student, een enorme boost geeft aan hun leerproces, eigenaarschap en het bewust worden van het belang van hergebruik en duurzaamheid. Studenten werken in kleine groepen op externe locaties, zij worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces en de vastlegging hiervan zowel in verslag als in gesprek met de coaches/kunstenaars en elkaar. Colien werkt als beeldend kunstenaar op een onorthodoxe wijze, in samenspraak met studenten.

‘’Bij alle projecten worden studenten gestimuleerd met eigen oplossingen en ideeën te komen. Als beeldend kunstenaar werk ik samen met de studenten aan hetzelfde project in gelijkwaardige rollen. We gaan samen de klus aan.’’ verteld Colien trots.

Samen met de coaches en docenten stellen studenten zelf het leerplan op en stellen dit steeds bij aan de hand van feedback van de docenten of collega-studenten. Wekelijks worden er coach gesprekken en collegiale overleggen gepland met het hele team. Dit leerproces wordt vastgelegd in het logboek/leerplan van de studenten.

 Door opdrachten aan te nemen en samen te werken met externe opdrachtgevers en studenten, worden de studenten aangezet tot samenwerken met verschillende disciplines binnen het werkveld. In de wekelijkse coach gesprekken wordt er op verschillende niveaus gereflecteerd. Student/coach student/student Coaches onderling en mét de verschillende partners.

 Flexibiliteit, onderzoekende houding, reflecteren, samenwerken, professionele houding, proces bewaken d.m.v. vastleggen van logboek, inzicht in eigen leren, feedback ontvangen en verwerken, feedback geven aan collega’s, gaan voor het hoogst haalbare binnen de opdracht, besef van het belang van upcyclen, duurzaamheid en dit ook uitdragen, creatief en positief omgaan met tegenslagen en beperkingen, collegialiteit.

 De studenten, en het gehele team zijn trots op de eindresultaten, er ontstaat een community, waar vrijheid en onderzoek in de derde pedagogische ruimte belangrijke pijlers zijn. Een mooie bijvangst is dat in alle vier de trajecten in een later stadium de studenten die buiten deze trajecten vallen worden betrokken op verschillende manieren, waardoor er geen onderlinge kloof ontstaat. Via reguliere lessen of projecten krijgen deze studenten ook te maken met de duurzame projecten waaraan we in de kleine groepen werken.

De loods op het Suikerterrein fungeert als werkplaats maar ook een plek om samen te koken, eten, evalueren, reflecteren, brainstormen, maken, dromen en nog veel meer. De community die organisch ontstaat samen met de andere ROC’s geven studenten maar ook docenten het gevoel van vrijheid en uitdaging.

 De resultaten worden met trots gedeeld op de diverse socials!

Inspiratiebron voor anderen

Colien is naar mijn weten de eerste die dit soort school overstijgende trajecten opzet tussen studenten van verschillende doelgroepen (‘reguliere studenten’ en de studenten vanuit het traject ‘excellentie als reddingsboei’. School overstijgende excellentie trajecten die aan deze kenmerken voldoen motiveren de studenten en bieden hen de mogelijkheid om breed vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die onmisbaar zijn in een toekomstige werkkring of een eigen onderneming. Daarnaast motiveren deze trajecten andere docenten om duurzaamheid als rode draad te gebruiken in school overstijgende trajecten.

 In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het initiëren van verschillende excellentie trajecten binnen Noorderpoort Kunst en Multimedia, waarbij kunst en duurzaamheid de leidraad waren. De daar opgedane kennis kan Noorderpoort-breed worden ingezet voor het ontwikkelen van een school overstijgende excellentie trajecten waarbij verschillende richtingen elkaar versterken. Kunst en duurzaamheid als uitgangspunt biedt mogelijkheden om meerdere disciplines in één excellentie traject te verbinden.

Zo zijn er meerdere docenten die vanuit andere invalshoeken bezig zijn met Duurzaamheid in (excellentie)projecten; docenten die bezig zijn met circulair bouwen, wolprojecten met lokale zorginstellingen, lokale tuinen met verfplanten, studenten die eigen projecten starten rondom duurzaamheid en ga zo maar door.

De betrokken scholen:

Intern: NP Kunst en Multimedia: Art & Design, Audiovisuele Productie, Content Creators, NP School for International Business: Marketing en Communicatie en NP Technologie & ICT. Buiten Noorderpoort zijn betrokken Alfa College, Terra Pionier en de Hanzehogeschool.

Andere partners van projecten:

Beeldend kunstenaar Eduard bezembinder, Scenograven uit Groningen, de gemeente Can Picafort, Cultureel directeur van Palma, Klooster op Mallorca, Stichting WEP, Let’s Gro Fair Fashion Festival, GROFF, Impressfest, Ideeën-jagers, Milieuprojecten Groningen, Goud Goed, en het Groninger Museum, Onderwijs Groep Noord en de gemeente Groningen en lokale start-ups.

Hierbuiten heeft Colien een actieve rol gehad als inspirerende docent tijdens de Open University on Climate Adaptation, tijdens de internationale Climate Adaptation Week (zie video: vimeo.com/497901471).

En is ze met haar team, en de teams van Alfa-College en Terra Pionier genomineerd tot ‘Onderwijsteam van het jaar 2021 (www.linkedin.com/posts/noorderpoort_teamsuikerterrein-activity-6787665202952355840-YRE8) ’.

Het proces van het bijeenbrengen van studenten en docenten vanuit de verschillende (NP) scholen is een hobbel die genomen moet worden. Iedere school heeft zijn eigen cultuur en structuur en werkwijzen en tijdschema’s lopen uiteen. In de samenwerking met Terra Pionier en Alfa op het Suikerterrein is deze hobbel genomen door op dezelfde locatie te werken met dezelfde pioniersgeest van zowel studenten als docenten. Hier is community een feit!