duurzame docent home

 • Onderwijstype: MBO
 • School: Terra College Groningen
 • Jaar van aanmelding: 2020
 • Winnaars: 2020

20200529141524 head shot

Marjan Nijenbanning is aangemeld door Heleentje Swart en Marco Agema

"Marjan is 24h, 7days a week actief om haar studenten de nieuwe wereld in te loodsen, waarin ze van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Zo heeft ze oa de nieuwe opleiding Food, Life & Innovation uit de grond gestampt. Ze is gewoon echt een kei!"

Heleentje Swart - Circulair Friesland

"Vanuit mijn organisatie, Snackbar van de Toekomst, ben ik nou betrokken bij de opleiding van Marjan Nijenbanning. Meerdere projecten samen opgepakt om studenten verder te brengen."

Marco Agema - Snackbar van de Toekomst

Marjan vertelt:

"Ik was mede initiatior van het keuzedeel Biologisch Bedrijfsvoeren in 2016 en was als coördinator voor Terra, Nordwin en Clusius betrokken bij de totstandkoming en invoering van dit keuzedeel. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van de invoering van het keuzedeel duurzaamheid in beroep binnen Terra. Met de ontwikkeling van het SDG-kompas waar we mee gestart zijn, wil ik als innovator van leren bewerkstelligen dat onze curricula vernieuwd worden met SDG-doelen. 

De opleiding waar Heleentje het over heeft, is ontworpen met duurzaamheid als rode draad door de hele opleiding heen. Met onze 1e jaars studenten wonnen we de voedselverspilling challenge 2019. We hebben meegedaan aan de Sustainabul het afgelopen jaar.

In de strategische visie worden de SDG-doelen opgenomen. De ontwerpkaders voor de kwartiermakers die met teams de curricula gaan vernieuwen kennen ook SDG’s als speerpunt. Nu probeer ik nog het cvb zover te krijgen om de Charter te tekenen. In het najaar willen we sustainaland organiseren, een inspirerend 1,5 meter festival met 17 stations over 20 ha. Terrein. We zoeken hierin een samenwerking met Alfa college met 5000 studenten. 

Veel (eigenlijk alles)van onze studentenprojecten met bedrijven en instellingen zijn geënt op duurzaamheid.

 • Alle studenten hebben meegedaan aan de challenge voedselverspilling.
 • Alle studenten hebben oplossingen bedacht voor sinaasappelschillen, valappels, het ontwikkelen van een duurzame snack al dan niet hybride en de promotie van smaaklessen van GGD Groningen.
 • Studenten hebben meegedaan aan de politieke Jongerenraad van Drenthe.
 • Studenten gaan meedoen aan de Jongeren Voedselraad van Drenthe.
 • Studenten hebben een workshop gegeven aan gedetineerden die meedoen aan het ‘Vaderproject op de vadervleugel’.
 • Studenten hebben meegeholpen aan het planten van 50.000 kolenplantjes voor de voedselbank en gaan starten met een foodzoekersprogramma voor kinderen van achterstandswijken.
 • We gaan starten met een pop-up store vanuit sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit is een kleine opsomming van wat er het afgelopen jaar tot stand is gekomen en een aanzet voor het komende jaar. 

Ook werk ik vanaf 2015 aan onderwijsprojecten in Oeganda om bij te dragen aan het vergroten van pedagogische en didactische vaardigheden van docenten in Noord Oeganda die jonge agrariërs opleiden om de voedselzekerheid te vergoten in die gebieden. Jaarlijks keer ik terug naar projecten om verdere ondersteuning te geven.

Lokaal in mijn woonwijk heb ik samen met de buurt een Buurtbijenstal met bijenweide ter grootte van ca. 3000 m2 opgericht en hebben we een buurtbijenimker opgeleid. De basisschool en voortgezet onderwijs groepen kunnen voor educatie naar de bijenweide. Er staan info bordjes en ze kunnen les krijgen van de imker.