duurzame docent home

  • Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
  • School: Maerlant lyceum
  • Jaar van aanmelding: 2021
  • Winnaars: 2021

Betrekt studenten in het samenstellen van onderwijs (geeft studenten keus en een stem)

1. Geeft handelingsperspectief aan studenten: weet naast het inhoudelijk onderwijzen over duurzaamheid ook studenten mogelijkheden te geven bij te dragen aan authentieke oplossingen. 

Tim Verhoef betrekt leerlingen erg bij verduurzaming in de school. eigenaarschap ligt bij leerlingen. Alles is mogelijk, als je zelf een goed plan maakt. Afvalvrije scholen, zelf laten onderzoeken welke afvalbakken, enige wat school doet is betalen. Faciliteren, helpen om reclame te maken. leerlingen weten hem te vinden. leerlingen komen met ideeën over groene muur, groen dak. Tim zet zich neer als de aardrijkskundedocent die toegewijd is, een boegbeeld. Hij zoekt naar duurzame activiteiten, gaat veel naar buiten met de leerlingen om in de natuur (binnentuin, groot park). Alle excursies hebben een duurzaamheidsthema: bv fietsen langs de rivier de Ijssel en gesprek aangaan over gevare, uitdagingen. Gebruikt duurzame koffiekopjes.

2.  Krijgt een groot deel van de school mee in duurzame ontwikkeling

Dit kan duurzaam gedrag zijn, maar mag ook zijn dat veel mensen op school de door de docent aangedragen initiatieven worden gesteund en dat mensen daar trots op zijn. Tim presenteert vaak filmpjes als we docenten willen inlichten. Hij probeert het wel op een humoristische manier. Collega’s reageren positief, vooral ook op de manier waarop we het aanpakken. PP voor mentoren, beeldmateriaal van Tim.

3. Vervult inspiratierol. Is het meest inspirerend omtrent duurzaamheid, voor (beginnend) docenten, leerlingen, collega’s en buiten de school

Hij is begeleider op school, dus veel in contact met nieuwe docenten. Hij voert gesprekken met hen, inspireert hen, net als andere docenten en leerlingen.

4. Is een vernieuwer in denken en doen. Brengt nog niet eerder uitgevoerde ideeën naar voren, zorgt voor vernieuwing van denkpatronen over afval, voeding, schoolgebouw, lesprogramma enz.

1 keer twee jaar gaat hij naar Ghana, naar scholen daar. Hij neemt allerlei spullen vanuit hier mee (geen plastic!), wel papier en textielproducten (gerecycled). Hij levert graag kleding in voor kledingruilen op school.
Qua lesprogramma dit jaar starten met Duurzaamheid in NLT. Voor leerlingen die niet in aanraking komen met duurzaamheid.
Hij denkt integraal en past overal het thema duurzaamheid in. Bv het idee om in de schooltuin een moestuin of kas neer te zetten.

5. Heeft een brede/integrale opvatting van duurzaamheid. Zorgt ervoor dat de 17 SDG’s op school worden uitgevoerd (van gendergelijkheid, tot biodiversiteit) en zorgt voor vakoverstijgende projecten en educatie is waarin meerdere facetten van duurzaamheid en een duurzame samenleving samenkomen

Hij doet een project samen met biologie voor de brugklas, hij vertelt en gaat het gesprek overal aan over de Fairphone. Hij betrekt overal waar het kan duurzaamheid bij.

6. Werkt structureel en succesvol samen met externe partijen. Denk aan gemeenten, Natuur en Milieu Educatiecentra, waterschappen, lokale bedrijven, NGO’s en buurtbewoners

Hij heeft veel contact met de gemeente Den Haag, activiteiten op een zonnepark, samenwerking met een Eco-tuin. Ook betrekt hij internationale activiteiten en organisaties.