duurzame docent home

  • Onderwijstype: Basisonderwijs
  • School: Terrawijs
  • Jaar van aanmelding: 2024
  • Winnaars: 2024

1. Typeer de docent in de duurzame impact die hij/zij/hen maakt.

Tessa Hoogeland en Hester van der Schee zijn de oprichters van een nieuwe basisschool in Deventer, genaamd: Terrawijs.
Deze school is geïnspireerd op Green School in Bali en Real School Boedapest en is opgezet vanuit de Whole School Approach.

Een school met een ander uitgangspunt. De aarde en collectief welzijn staan centraal. Kinderen leren op een duurzame manier voor de aarde te zorgen en zich tot de aarde te verhouden. Dat betekent ook duurzaamheid naar de ander en naar jezelf. Met deze school willen zij een verschuiving creëren in hoe we naar onderwijs kijken. Van gericht op output en het maximaliseren van resultaten en welvaart naar betekenis geven door bij te dragen aan een betere wereld en geluk vinden in genoeg.

Tessa en Hester gebruiken hun ervaring in het onderwijs om deze nieuwe school op te richten. De definitieve aanvraag inclusief alle documenten en de ouderverklaringen is afgelopen jaar oktober ingediend. Op dit moment zijn zij in afwachting van het oordeel van de onderwijsinspectie. Als alles goed gaat zal de school zal in augustus 2025 openen. Om dit mogelijk te maken werken zij al bijna twee jaar onbetaald aan de realisatie Terrawijs en is er nog 1,5 jaar te gaan. Ik vind dat ongelooflijk dapper en idealistisch én inspirerend en daarom nomineer ik ze voor deze verkiezing.

2. Hoe betrekt de docent leerlingen/studenten in het samenstellen van duurzaamonderwijs?

Tessa is dit jaar ook klimaatburgemeester van Deventer en heeft een kinderraad van kinderklimaatburgemeesters opgericht, omdat ze het belangrijk vindt om kinderen en een stem te geven in gemeentelijke beslissingen die gaan over hun toekomst.

3. Hoe biedt de docent handelingsperspectief aan leerlingen/studenten?

Via deze kinderraad en door de realisatie van regeneratief onderwijs in de vorm van Terrawijs - een school volgens de Whole School Approach. https://terrawijs.nl/basisschool-terrawijs/

4. Hoe krijgt de docent anderen binnen de school mee in duurzame ontwikkeling?

Tessa en Hester bouwen al bijna 2 jaar aan Terrawijs. Ze zijn in gesprek met de gemeente Deventer over een locatie. Ze laten enorm van zich horen, op socials, via een netwerk van supporters, zijn actief binnen Deventer, delen hun kennis en ervaring met anderen die ook een eigen school willen oprichten of duurzaamheid een plek willen geven in hun school en nemen dit jaar deel aan Expeditie Natuurrijk Leiderschap van Operation Education.

5. Op welke manier is de docent een inspiratie voor (beginnend) docenten, leerlingen, studenten, collega’s en de omgeving buiten de school?

Tessa en Hester zijn voor mij een enorme inspiratiebron, omdat zij met Terrawijs een school willen zijn die duurzaamheid als uitgangpunt heeft. Zij durven het dus aan om bij 0 te beginnen en te gaan bouwen en doen dit onbetaald vanuit idealen. Zij zijn al 2 jaar bezig en echt al heel ver. De tijd begint te dringen voor ze, want hoe lang houden ze het nog vol om dit onbetaald te doen en krijgen ze de financiering rond? Toch laten ze zich niet tegenhouden door dit soort twijfels. Dat vind ik echt enorm bewonderenswaardig.

6. Wat maakt de docent een vernieuwer in denken en doen? Brengt de docent bijvoorbeeld nog niet eerder uitgevoerde ideeën naar voren, zorgt voor vernieuwing van denkpatronen over afval, voeding, schoolgebouw, lesprogramma enz.

Terrawijs is een school die onderwijs verzorgt voor een duurzame toekomst. Een school die als organisatie duurzaamheid ademt. Zij maken dit inzichtelijk door middel van het raamwerk van The Whole School Approach. Onderwijs zoals dit bestaat in Nederland nog niet. https://terrawijs.nl/basisschool-terrawijs/

7. Een duurzame docent heeft een brede/integrale opvatting van duurzaamheid. Hoe brengt de docent meerdere facetten van duurzaamheid bij elkaar binnen (vakoverstijgende) projecten en lessen?

Vanuit de Whole School Approach gaat het om verbondenheid met de natuur. Het is een expliciet doel om deze liefde voor de natuur te behouden en te laten groeien, omdat dit een voorwaarde is voor het ontwikkelen van een duurzame mindset en de motivatie om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom biedt Terrawijs een omgeving zo dicht mogelijk bij de natuur. Een plek waar je wilt zijn. Terrawijs is een school die duurzaamheid ademt in alles wat deze doet. Daarbij hoort een passende plek in het groen én een passend gebouw van natuurlijke materialen en met veel licht, ruimte en organische vormen.

Duurzaamheid gaat ook over duurzaam omgaan met jezelf en de ander. Softkills, mindset, vrije keuze, naar buiten gaan, op excursie, out of the box denken en leren over je eigen binnenwereld zijn belangrijke peilers van Terrawijs. 

8. Hoe werkt de docent samen met de (school) omgeving en externe partijen? Denk aan het samenwerken met gemeenten, Natuur en Milieu Educatiecentra, waterschappen, lokale bedrijven, NGO’s en buurtbewoners.

Tessa is klimaatburgemeester van Deventer. Hester en Tessa werken nauw samen met de gemeente Deventer om een locatie te vinden die past bij het schoolconcept. Terrawijs gaat uit van verbinding en wordt opgezet als een samenleerplek. Op Terrawijs zijn het niet alleen de kinderen die leren. We leren allemaal en samen met ouders, leerkrachten, de buurt en andere (duurzame) partners.

Winnaars Duurzame Docent 2024

Voortgezet onderwijs

Nawfal al Jeburi

Hoger onderwijs

Kyra Luijters