duurzame docent home

  • Onderwijstype: Basisonderwijs
  • School: Oranjeschool voor basisonderwijs
  • Jaar van aanmelding: 2022
  • Winnaars: 2022

Ik wil graag mijn collega Robert voordragen als duurzame docent van het jaar 2022. De Oranjeschool is een school in Rotterdam-Zuid, in de zeer verstedelijkte wijk Bloemhof. Robert is samen met de leerlingenraad aan de slag gegaan om de kinderen milieubewuster te maken en de schoolomgeving groener en duurzamer. Hij geeft daarnaast elke week les aan alle groepen om ze bewust te maken van belangrijke (duurzame) waarden. Met de kinderraad samen heeft hij een prachtig groenblauw schoolplein gerealiseerd voor kinderen van de school en de wijk. Groen plein vanwege de natuur, blauw plein vanwege de sterk verbeterde waterhuishouding. Samen met de leerlingenraad heeft hij alle betrokkenen geƫnthousiasmeerd hiervoor. Robert is een inspirator doordat hij altijd positief voorbeeldgedrag laat zien. Hij heeft een groot hart voor zijn leerlingen, leerlingen die het lang niet altijd makkelijk hebben doordat ze veelal in gezinnen met armoede en ongeletterdheid opgroeien. Robert zal voor elke leerling een extra stap doen om ze te helpen waar nodig, voor hem stopt dat niet bij de schoolpoort. Robert heeft voor het bereiken van de gezamenlijke doestellingen veelal contact met externe partijen zoals de gemeente en het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Robert zorgt ervoor dat collega's buiten zijn gaan lesgeven op het nieuwe prachtige plein. Hij neemt hierin het voortouw, moedigt aan en laat zelf zien hoe het kan. Kortom: elke school verdient een Robert.