School: Wellant
Jaar van aanmelding: 2019

Debora is aangemeld door Edith, zij schrijft: "Ze heeft met drive en motivatie de opleiding met toekomst Urban Green Development opgezet. Studenten "bewust" maakt wat de essentie is van van de groot stedelijke vraagstukken zijn. Circulair denken en duurzaamheid zijn de peilers. Studenten kunnen dit met trots uitdragen."

Debora vult nog aan over deze opleiding:

Onze studenten zijn Urban Green Development (UGD)-werkers die een bijdrage leveren aan een betere (grootstedelijke) leefomgeving in de meest brede zin. Deze studenten zullen bewust gerichte duurzame keuzes kunnen maken en oplossingen aandragen voor actuele problemen. Zij zullen diensten verlenen op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Tevens zijn zij in staat projecten aan te sturen, waarin natuur inclusief denken en handelen en biodiversiteit hand in hand gaan met een moderne leefomgeving. Ook ecologisch beheer en techniek, waarbij mens en natuur nauw met elkaar verbonden zijn behoren tot hun competenties.

Het is dialoog onderwijs en de student is eigenaar van diens eigen leerproces, wat weer leidt tot intrinsieke motivatie.

We hebben het Kans & Balans spel ontworpen, uitgevoerd door Studio 1:1, gebaseerd op de Donut economie. We spelen het met onze studenten.