Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam onderwijs. Om jonge generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen, hebben ze duurzame handvatten nodig van docenten. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van Nederland. Wie zijn deze duurzame doeners in het onderwijs?

De coöperatie Leren voor Morgen zet deze docenten graag in het zonnetje en verzamelt verhalen van alle Duurzame Docenten van Nederland. Met deze verhalen, waarin zij best practices en eigen ervaring delen, inspireren zij andere docenten en schoolleiders. Duurzaamheid benaderen we breed vanuit de Sustainable Development Goals. Dit houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). 

Duurzame Docent wedstrijd website afbeelding 2

Ben of ken jij een duurzame docent? Deel je verhaal!

Een duurzame docent ben je op vele verschillende manieren en kan binnen onderwijslagen PO, VO en MBO. Heb jij het initiatief genomen om het schoolplein te vergroenen? Ben je een schoolproject gestart over plastic soep of ben je met de klas in duurzame energiebronnen gedoken? Is jouw collega een samenwerking aangegaan met een bedrijf om samen met leerlingen na te denken over duurzame oplossingen? Doet jouw leerkracht jaarlijks mee aan Warme Truiendag of Dag van de Duurzaamheid? Werkt jouw schooldirecteur samen met scholen in het buitenland aan maatschappelijke vraagstukken? 

Ben jij zo’n duurzame docent? Of is jouw leerkracht of collega de duurzame kracht op school? Deel je verhaal en inspireer andere docenten om met duurzaam onderwijs aan de slag te gaan! Hier kun je jouw verhaal of dat van een collega of jouw docent vertellen. 

Deelname aan Duurzame Docent 2021

Alle verhalen van docenten worden gedeeld op de website. Ook is er de mogelijkheid om met een interview op de website te komen. Met het delen van de verhalen van alle duurzame docenten willen we Nederland inspireren het onderwijs verder te verduurzamen. We laten hiermee zien hoe groot de beweging al is. De jury kiest de Duurzame Docent, één docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en een uit het hoger onderwijs.

Vorige editie

Op 9 oktober, Dag van de Duurzaamheid, werd bekend gemaakt aan de winnaars wie zich Duurzame Docent schooljaar 2020-2021 mag noemen. Op maandag 12 oktober was de feestelijke bekendmaking in de livecast van Pakhuis De Zwijger.

Hier lees je de verhalen van de meest inspirerende duurzame docenten van 2020.
Hier lees je de verhalen van de meest inspirerende duurzame docenten van 2019.

De winnaars mogen zich Duurzame Docent 2020 noemen. De top drie ontvangt daarnaast inspirerende cadeaus zoals boeken, trainingen en gastlessen. De aangeboden cadeaus zijn: Jaarcursus Moestuinieren met Kinderen, Workshop NatuurWijs,  persoonlijke coaching van NADO, gastlessen van Plastic Soup Foundation, interactieve workshops met KW1C, trainingsdag met creatieve tools door DOON, workshop Leren voor Duurzame ontwikkeling, het boek Wonderwel, workshop SDG's dichtbij met Utrecht Natuurlijk, toekomstlespakket van PakhuisB, masterclass uit de topopleiding Urban Green Development, het boek Bouwen aan Circulair Talent van SPARK the Movement. 

Duurzame Docent wedstrijd website banners 3

Geestelijk vader Duurzame Docent

Duurzame Docent is vanuit de Coöperatie Leren voor Morgen in 2017 gestart door Roald Severens, hij was -als bioloog en zelf oud docent- de geestelijk vader van Duurzame Docent. In oktober 2019 kregen wij het afschuwelijk nieuws dat Roald is overleden. Wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme en doorzettingsvermogen om Duurzame Docent een succes te maken en zullen dit in gedachte aan hem voortzetten.