Onderwijstype: HBO/Universitair
School: De Haagse Hogeschool
Jaar van aanmelding: 2021

Waarom?

Ik ben dagelijks bezig met het verduurzamen van het hoger onderwijs en dit sterker aan te laten sluiten aan living labs, field labs en lerende ecosystemen. Dit doe ik op verschillende niveaus: als onderwijs coördinator op strategische niveau ben ik betrokken bij de verduurzaming van opleidingen en vakken binnen de Haagse Hogeschool (zoals de BFM circular challenge (1500 studenten per jaar) en de Challenge van HBO-ICT (700 studenten per jaar). Ik ben ook actief als coördinator, ontwerper en hoofddocent van een innovatieve minor Mission Impact die acteert als onderzoek context voor regeneratief onderwijs en schrijf hierover op een Medium blog zodat andere onderwijzers hiervan kunnen leren en dit kunnen inzetten. Hierin breng ik meer ecologische en regeneratieve vormen van hoger onderwijs in de praktijk waarbij verschillende vormen van leren van en voor de toekomst in een ecosysteem gefaciliteerd worden (zie de links onderaan). Binnen het kenniscentrum acteer ik ook als begeleider van onze studenten-community waarbij 60+ student-onderzoekers in staat gesteld worden om te werken aan duurzaamheidsvraagstukken in de regio Zuid-Holland. 

Daarnaast was ik de onderwijskundige trekker van de nationale hackathon circulaire economie waarbij 12 MBO, HBO en WO-instellingen meegedaan hebben om de wereld een stukje duurzamer te maken en sprak ik namens het hoger onderwijs op de nationale conferentie circulaire economie 2021 o.a. Met Minister van Engelshoven over het belang van toekomstbestendig onderwijs. Dit programma wordt nu verder ontwikkeld in een nationaal talentprogramma leadership for the circular transition wat vanaf september toegankelijk is voor alle MBO, HBO en WO studenten en in samenwerking met HGB, Leren voor Morgen, het ministerie I&W en meerdere hoger onderwijsinstellingen ontwikkeld. Hierbij ben ik de onderwijskundige leider. In dit programma beogen we elk jaar 100 studenten vanuit het hele land in staat te stellen hun leiderschap te ontwikkelen en regionale impact te co-creëren.

Bio:

Binnen de Haagse Hogeschool is Bas van den Berg de onderwijs coördinator van het kenniscentrum Mission Zero, een kenniscentrum gericht op ‘empowering learners to co-create a sustainable future’. Mission Zero onderzoekt de transitie naar een duurzame, circulaire en regeneratieve samenleving en wat dat betekent voor verschillende thema’s en regio’s zoals (hoger) onderwijs. Bij Mission Zero is Bas hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van opleidingen bij het herontwerpen van hun onderwijspraktijk om bij te dragen aan de duurzaamheid transities. Bas heeft vorig jaar een studie afgerond om de karakteristieken van onderwijs dat bijdraagt aan het tot stand komen van circulaire ecosystemen te identificeren en is nu buitenpromovendus bij de onderwijs- en leerwetenschap groep van Wageningen University & Research. Hier doet hij onderzoek naar ecologische varianten van hoger onderwijs die aansluiten en duurzaamheid transformaties beweegbrengen.

Bas hoopt dat we het hoger onderwijssysteem (nog sterker) kunnen aansluiten aan de transitie naar een wereld binnen de sociale en ecologische grenzen om op die manier onderwijs (nog) betekenisvoller te maken. Tijdens het plenaire ochtendprogramma vertelt Bas hier meer over. Ook is hij nauw betrokken bij de Nationale Hackathon Circulaire Economie – die tijdens de conferentie officieel van start gaat.

Zo is dit werk ook in een P+ artikel belicht:  

''Als junioronderzoeker is hij een drijvende kracht binnen het Kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool. Bas van den Berg (1995) doet onderzoek naar ‘circulair leren’ en is dit onderwerp te gaan promoveren. “Het gaat over een andere vorm van onderwijs die meer gebouwd is op ecologische systemen”, legt hij uit. “Want we zijn allemaal onderdeel van een geheel, de mens, de boom, de eekhoorn. Dus waarom gaat het onderwijs dan niet de samenwerking met de omgeving aan? Ik noem dat samenlevingsleren.” 
 
PS: ik ben door lieve collega's genomineerd en gekozen voor de shortlist van de DJ100 voor mijn werk als duurzame onderwijsvernieuwer.