School: Avans Hogeschool
Jaar van aanmelding: 2020
Winnaars: 2020

Overstromingen, orkanen, aarbevingen, een pandemie, grote vluchtelingenstromen, terroristische aanslagen. Hoe ga je daarmee om? Deze problemen zijn complex en vragen om een strategische aanpak. In de toekomst zullen onze studenten steeds vaker moeten samenwerken met verschillende professionals om tot een goede oplossing te komen.

Eefje coordineert de Minor Disruptive Events waarin studenten met verschillende studieachtergronden en uit verschillende landen leren om rampen te voorkomen en erop te reageren aan de hand van echte casussen zoals die van Artsen zonder grenzen, Cordaid, en anderen. We geloven dat je beter leert door te ervaren en op deze ervaringen te reflecteren. Daarom zit de minor boordevol spellen, excursies, praktijkprojecten en gastlezingen. Ieder jaar neemt ze studenten mee naar een vluchtelingenkamp in Europa waar studenten als vrijwilliger aan de slag gaan en ervaren hoe complex het probleem eigenlijk is. Studenten krijgen ook een gedegen achtergrond in onder andere migratie, klimaatverandering en gaan ethische discussies niet uit de weg. Voor dit onderwijs programma heeft Eefje actief de samenwerking opgezocht met verschillende academies op de studenten van de meest gepaste begeleiding te voorzien.

Eefje is onlangs gepromoveerd op wederopbouw na natuurrampen in Nepal en de Filipijnen en gebruik deze kennis en de contacten direct in het onderwijs. Studenten hebben daardoor boeiende en relevante casussen. Eefje heeft een multidiscplinaire afstudeerstudio waarin studenten afstuderen op deze thema's. Deze studenten zetten zich in voor betere permanente of tijdelijke huisvesting in ontwikkelingslanden en vluchtelingenkampen in samenwerking met hulporganisaties. Op een zelfde manier zet ze zich ook in op de Technische Universiteit Eindhoven als bestuurslid van "Technology for Global Development".

website: buildbacksafer.com