Onderwijstype: Basisonderwijs
School: BS Wandelbos in Tilburg
Jaar van aanmelding: 2018, 2019, 2020

Jael Nouhet

Jael Nouhet heeft zichzelf aangemeld omdat hij op basisschool Wandelbos diverse duurzame activiteiten heeft gerealiseerd, zoals het aanleggen van wadi’s, een moestuin, een wilgentenenhut, een kweekkast en het realiseren van een nestkast met camera. Daarnaast heeft hij een cursus hoveniers voor schoolpleinen georganiseerd. “Bij ons op school staat de natuur voorop. De omgeving, het schoolplein, maar ook binnen wordt hier volop aandacht aan besteed.”

Als leraar natuureducatie op deze school is de natuur voor Jael zijn metafoor. “Ik geloof dat wij veel van de natuur kunnen leren. Daarom hebben wij een doorlopend natuureducatief lesprogramma voor alle leerjaren, aangevuld met een naschools extra programma. Op deze manier krijgen de kinderen op een speelse, uitdagende en experimenterende wijze een sterke basisvaardigheid mee over de natuur.”

Jael Nouhet 1  Jael Nouhet 2

Jael Nouhet heeft samen met Basisschool Wandelbos drie grote wadi's aangelegd en een mooie, nieuwe moestuin.

Kijk voor meer foto's op Instagram en Facebook.

Jael Nouhet extra bloemen Jael Nouhet extra moestuin 1 Jael Nouhet extra

"De school kiest voor mij als externe, omdat natuur centraal staat op deze reguliere school in een bosrijke omgeving. De school is wel bezig het curriculum aan te passen zodat meer natuur verweven wordt en mijn lessen verdieping daarop worden. De afgelopen jaren geef ik natuureducatie dat ieder jaar verbeterd wordt. Het schoolplein met buitenlokaal, wadi's en een moestuin en het bos in de buurt zijn naast mijn eigen lokaal de rijkdommen waar ik uit kan kiezen. Binnen en buiten krijg ik alle ruimte om de kinderen onder te dompelen. Heel fijn, van mij mag dat op meer scholen zo."

Jael Nouhet 20200326124826 groene schoolplein wandelbos