Onderwijstype: Basisonderwijs
School: IKC Dynamiek
Jaar van aanmelding: 2020

Roger Thomassen is aangemeld door John Steijns

Roger is binnen zijn school, Kindcentrum Dynamiek te Maastricht, de ontwikkelaar van en drijvende kracht achter het CNAL-curriculum (Creatief Nieuwsgierig Actief Leren). Binnen CNAL worden 2 middagen per week de zaakvakken en de kunstzinnige oriëntatie integraal en thematisch aangeboden. Daarbinnen spelen ook O&O leren, de 21st century skills, burgerschap en duurzaamheidseducatie een grote rol. De structuur van CNAL is gebaseerd op de kerndoelen en de SDG’s, wat resulteert in 10 terugkerende thema’s, werelden genaamd. Een paar voorbeelden: De wereld van bouwen en wonen, de wereld van energie en recycling en de wereld van het water.
Naast het ontwikkelen van dit curriculum coacht Roger ook de groepsleerkrachten in de voorbereiding en uitvoering van CNAL en helpt hij hun om kinderen te begeleiden en te volgen binnen hun leerproces. In schooljaar 2019-2020 organiseerde hij tevens twee studieavonden rondom “The Natural Step”, waarin het hele schoolteam zich lange termijn doelen stelde in het kader van duurzaamheid, doelen die vanaf dit schooljaar in kleine stapjes uitgevoerd gaan worden.

Afgelopen schooljaar rondde Roger zijn Master Leren en innoveren af waarbij hij zich in het tweede jaar specialiseerde in duurzaamheidseducatie. Binnen dat kader heeft hij een verkennend onderzoek uitgevoerd in zijn Kindcentrum dat zich richt op de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties voor of over duurzame educatie en het bouwen aan een duurzame identiteit. De hoofdonderzoeksvraag die aan het eind van het onderzoek beantwoord wordt luidt: op welke manier kan het team van Kindcentrum X het best leerkrachtcompetenties voor/over duurzame educatie ontwikkelen ter verrijking van het onderwijs? De daarbij behorende kennis, vaardigheden en houding worden stap voor stap geïntegreerd in het CNAL-curriculum.

Roger realiseert zich dat zijn school aan het begin staat van interessante en uitdagende ontwikkelingen, maar is vastbesloten om hiervan samen met het team een succes te maken.