Onderwijstype: Basisonderwijs
School: Algemene School Oost
Jaar van aanmelding: 2020

Algemene School Oost is een school die zich profileert door zijn “groene karakter” en door kennisoverdracht van de natuur. Ons NME-aanbod is kenmerkend voor onze identiteit als groene school. Sinds de jaren ‘80 is onze school voorzien van een prachtig groen schoolplein met allerlei verschillende biotopen, waar onze leerlingen in de praktijk over de natuur kunnen leren. Zo hebben we een schoolvijver, een paddenpoel, een wildweide, een vlindertuin, een houtsingel en bospaadjes op ons plein. Ook zijn er meerdere speelelementen, waarbij vooral het beleven centraal staat, zoals stapstammen, een klimboom, een waterpomp met beekloop en een grote boomhut. Onze leerlingen ervaren hierdoor van dichtbij hoe alles groeit en bloeit en ze leren hierover, niet alleen in de klas, maar ook in ons buitenlokaal of in de wilgenhut. Niet het einddoel, maar vooral het proces staat hierbij voorop. Middels allerlei NME-activiteiten leren ze over het belang van zuinig omgaan met hun leefomgeving en het streven naar een duurzame samenleving. Alle kinderen hebben recht op mooie natuurervaringen en een groene leefomgeving. Beide punten hebben ze nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en duurzame volwassenen. We zijn dan ook met recht een “groene” school!
Met onze NME werkgroep, waar naast ikzelf nog 4 andere enthousiaste collega's aan deel nemen, zorgen we samen voor onderhoud en innovatie. Eigenlijk zet onze hele werkgroep zich dus in als duurzame doener binnen de gemeente Bergen op Zoom.