Onderwijstype: Basisonderwijs
School: OBS de Singel
Jaar van aanmelding: 2020

Robert Streunding is aangemeld door Anne Marie van der Veen.

Robert Streunding werkt op Basisschool De Singel als leerkracht, leerteamcoördinator en is ambassadeur van Oost Pact Door. Hij gaat voor een kansrijk, kennisrijk en duurzaam Oost onder het motto denken, durven en doen! Als coördinator van het ecoteam werkt hij samen met leerlingen, ouders, collega's én partners in de wijk aan een duurzame school. Hij gelooft in synergie. Tijdens rekenen is 1+1 natuurlijk gewoon 2. Maar als je goed met iemand kan samenwerken wordt 1 + 1 vaak 3 of zelfs nog meer. Samen met de bewoners en organisaties in de wijk streven ze dezelfde doelen na: goed onderwijs en een gezonde leefomgeving voor de kinderen. Dat bereik je niet in je eentje, maar wel door krachten te bundelen en elkaar te ondersteunen.

Lees zijn verhaal op www.oostpactdoor.nl/ambassadeurs