Onderwijstype: Basisonderwijs
School: De Zonnewijzer Haarlem
Jaar van aanmelding: 2020

Nanna Claij is aangemeld door Marie-José Brandsma.

Nanna is een zeer betrokken docent, die in haar lessen veel aandacht besteedt aan het thema natuur en duurzaamheid. Behalve dat ze, als leerkracht van groep 7A, al jarenlang enthousiast deelnemer is aan de schooltuinlessen in het Schoterbos, heeft ze dit voorjaar, samen met enkele collega’s, het initiatief genomen tot het organiseren van een duurzaamheidsweek voor de hele school. Hierbij gaan alle klassen actief aan de slag met thema’s als afval, energie, kleding en duurzaam leven. Helaas is dit project wegens Corona uitgesteld tot volgend voorjaar, maar wat in het vat zit verzuurt niet!

Naar aanleiding van World Cleanup Day heeft Nanna in september meegedaan aan lessen over zwerfafval en plastic soep, waarbij de leerlingen van alle bovenbouwgroepen de omgeving van de school van zwerfafval hebben ontdaan. Op 9 oktober doet De Zonnewijzer mee aan de Voorleesactie van de Dag van de Duurzaamheid, waarbij de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Haarlem bij Nanna en haar collega in de klas komt voorlezen uit het boek ‘De wereld van kleding’.