Onderwijstype: Basisonderwijs
School: Beatrixschool Haarlem
Jaar van aanmelding: 2020

Desiree Kootstra is aangemeld door Marie-José Brandsma.

Desiree is een enorm gedreven en deskundige duurzame docent, die al jaren bezig is met de thema’s energie, klimaat, duurzaamheid en circulaire economie in het basisonderwijs. Als techniekdocent geeft ze o.a. lessen over energie, ontwerpend leren, productonderzoek en 3D-printen. Daarnaast is ze initiatiefneemster en ontwikkelaar van duurzaamheidslessen en -projecten, zoals de duurzaamheidsweek en het Milieubende-project met bijbehorende sponsorloop op de Beatrixschool. De opbrengst van de sponsorloop (ruim 5000 euro) is besteed aan de aanschaf van WakaWaka-lampjes voor kinderen in Rwanda, zodat zij ook ’s avonds kunnen studeren. Op dit moment werkt Desiree samen met NME Haarlem aan een leerlijn Klimaateducatie en aan een lessenserie over duurzaam leven (op basis van het onderwijsproject Sarah’s Wereld). Voor meer informatie over Desiree, zie www.wattje.com

Desiree heeft samen met collega's op school en ouders een beleeftuin opgezet bij haar school. In deze tuin geeft zij les over de natuur, biomimicry en probeert ze de liefde voor de natuur bij de kinderen te versterken.