Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
School: Ashram College
Jaar van aanmelding: 2020

Het Ashram College is naar mijn weten de enige school met een Green Office. Hierbij begeleid ik ambitieuze leerlingen om de school te verduurzamen. We zorgen voor duurzaam onderwijs op onze school en voorlichting op scholen in de omgeving. We hebben een energiemaatjestraject opgezet met de omgevingsdienst Midden-Holland. Dit is een project waarbij leerlingen uit de 4de klas energieadviesen geven zodat huishoudens op hun energieverbruik kunnen besparen. Samen met de Omgevingsdienst organiseren we een cursus die de leerlingen tot duurzame energie-adviseurs opleidt. Goed voor de portemonee van mensen en het verduurzamen van de regio Alphen. Daarnaast zorgen we met de Green Office op allerlei ludieke en zichtbare manieren voor bewustwording en verduurzaming. Denk aan: mokken op school, Warmetruiendag, agenderen vleesconsumptie bij de kantine en kerstontbijt en nog heel veel meer.