Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
School: Stellingwerf College
Jaar van aanmelding: 2020

Astrid Rienks is aangemeld door Henk Tameling.

Astrid Rienks is als docent O&O en als technator binnen het technasium van het Stellingwerf College, Oosterwolde (Friesland) enkele jaren actief om duurzaamheid te verankeren in het lesprogramma.

Zij werkt samen met verschillende vakcollega’s binnen school en met diverse onderwijssoorten zoals basis-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Kenmerkend voor haar werkwijze is om verschillende onderwijssoorten aan elkaar te ‘knopen’ in een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid.

Astrid ontwikkelt samen met basisschooldirecteuren Fancy Hoekstra en Nynke vd Zijl (Comprix) en met Anja Oosterhoff (Tjongerwerven) en met de gemeente en Kunst & Koo/De Veerkieker een doorlopende leerlijn duurzaamheid, met en voor alle leerlingen van basisschool tot eind VWO.

Met Sjoerd Postma (ROC Friese Poort) kijkt zij eveneens naar betere aansluiting en samenwerking met het MBO.

De mensen van SPARK the future omschrijven Astrid als een topper. Bijzonder is dat zij vanuit het bestaande werkt en probeert van daar uit duurzame onderwerpen toe te voegen.

Voorbeelden van haar manier werken zijn:

  • Project biodiversiteit waarbij basisschoolkinderen worden uitgedaagd zelf een insectenhotel te ontwerpen.
  • Zonnebootrace: basiskinderen leren klein zonnebootje maken en krijgen daarbij gastlessen 4e jaars leerlingen uit het VO.

In beide voorbeelden werken ook studenten van de NHL/Stenden mee aan de realisatie.

Dat betekent dat Astrid uitgaat van: leren samenwerken tussen diverse onderwijssoorten met jonge mensen van verschillende leeftijden op duurzame onderwerpen. Studenten uit het HBO leveren met hun vaardigheden en kennis een bijdrage aan workshops en gastlessen.

Astrid ziet haar eigen rol bij deze vernieuwende projecten als ‘verbinder’.