Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
School: Rudolf Steiner College Haarlem
Jaar van aanmelding: 2020

Simanto Dragtsma is aangemeld door Marie-José Brandsma.

Simanto is één en al duurzaamheid. Als docent op het Rudolf Steiner College organiseert hij al enige jaren een duurzaamheidsweek voor de elfde klassen (5VWO). Bij dit project gaan de leerlingen zich verdiepen in het thema duurzaamheid en circulaire economie en gaan zij zelf een duurzaam ondernemingsplan maken. Dit levert ieder jaar weer enorm veel creatieve en innovatieve ideeën op, die door de leerlingen op de afsluitende dag met verve gepresenteerd worden aan de hand van prachtige posters. Vaak zijn de plannen zó goed, dat ze zo in de markt gezet zouden kunnen worden. Dit alles onder de inspirerende leiding van Simanto en zijn collega’s. Speciaal voor het winnende groepje is de ‘groene larf’ in het leven geroepen: een wisseltrofee analoog aan ‘de groene mug’, de duurzaamheidscampagne van de gemeente Haarlem.

Naast het organiseren van het duurzaamheidproject geeft Simanto les over biologische landbouw en begeleidt hij studenten bij hun afstudeerwerkstuk. Daarnaast is hij ook filmmaker en maakt hij filmportretten van duurzame ondernemers; portretten om de visie en de missie van de ondernemer in beeld te brengen en om de kijker te inspireren om voor datgene te gaan wat hij het allerliefste zou willen doen. Simanto: “Elk mens is uniek en daarmee in staat een unieke bijdrage te leveren om de wereld elke dag een beetje beter te maken.”