Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
School: Wellantcollege VMBO De Bossekamp
Jaar van aanmelding: 2020

Christiaan de BoerChristiaan de Boer is aangemeld door Roel Opbroek:

Christiaan Boer is, sinds de start van de samenwerking met Eco-Schools door Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland in maart 2015, samen met schoolleider Hijlke Wijnja en collega Karin Sterrenberg, de drijvende kracht voor het Eco-Team en daarnaast voor de school als het gaat om duurzaam groen onderwijs. Van een projectmatige start is nu de bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid in een vooral praktische vorm volledig als norm in de haarvaten geborgd. Samen met de omringende bedrijven en organisaties is Wellant daar een begrip voor de jongeren, die hierna hun wereld ingaan met een prachtig inzicht in hoe de wereld beter kan worden gemaakt. In een heel persoonlijke sfeer wordt er samengewerkt op basis van gelijkheid en respect, voor elkaar en voor de leefomgeving. Mooie heel bruikbare initiatieven worden opgepakt en door de leerlingen enthousiast tot succes gebracht. Een paar voorbeelden:

  • De moestuin niet alleen voor de school, maar ook sla kweken voor de voedselbank. Wat een succes was!
  • Er werd ook nagedacht over de leerlingen die op de fiets naar school kwamen in plaats van met de bus. Zij kregen een eigen afsluitbaar oplaadpunt in de hal voor de accu van de fiets.
  • Tijdens de duurzame week werd er door de leerlingen een elektrische truck geregeld, waar het bedrijf Beytner informatie over kwam geven.
  • Docenten leveren lege koffiebekers in, zodat deze gebruikt kunnen worden voor het poten van plantjes.
  • En zelfs de koffiedik dient als voedingsbodem voor het kweken van oesterzwammen, die letterlijk de pot uit groeien.
  • Leerlingen maken op een correcte wijze een opmerking als de kachel hoog staat en ook het raam open staat.
  • Toen een leerling buiten bij het vuil prikken € 5,- vond, zei hij: “ik word nog betaald ook voor het opruimen van afval!”

Foto Christiaan 1Voor het behalen van de eerste Groene Vlag werkte de school met een enkele organisatie samen. Dat is in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid. Van bedrijven zoals Kon installatiebureau, Transportservice Schelluinen (elektrische trucks), Zuid-Hollands Landschap (projecten met erfbeplanting), gemeente Molenlanden (onderzoek in natuurgebied Slingelandse Plassen), scholen in de omtrek zoals de J.P. Waaleschool (vergroenen van het schoolplein), tot aan een symposium over duurzaamheid waar leerlingen een presentatie gaven en wat dan ook weer samenwerking opleverde. Vanuit de provincie Zuid-Holland doet de school mee aan verschillende subsidieprogramma’s waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Bijvoorbeeld “De Leader polders met waarden”, en het programma “Groen verbindt”. Nog recent werd de zeer gewaardeerde Frits Kool prijs van Den Hâneker gewonnen. Waar nodig helpt Christiaan contacten te leggen en te behouden.

In alle bescheidenheid worden er prachtige resultaten bereikt vanuit een diepe persoonlijke ambitie, die dus schoolbreed wordt gedragen. Christiaan heeft het vermogen om op een heel rustige wijze en met een zachte stem de leerlingen en collega’s te inspireren zelf met waarde(n)volle ideeën te komen en die te helpen tot wasdom te brengen. Nog recent kwam docente Inge Trapman het Eco-Team verder versterken, aangetrokken door het enthousiasme.  De school zelf heeft ook een verkiezing voor de “duurzaamste docent”, dat is een mooie wervende manier voor leerlingen om duurzaam succes van docenten te belonen. En men koos heel objectief voor een ander dan Christiaan…...

Inmiddels is volledig terecht voor de tweede maal de Groene Vlag bereikt en met trots aan de mast gehesen, de plannen voor 150 zonnepanelen krijgen al meer vorm!