Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
School: Helicon VMBO Eindhoven
Jaar van aanmelding: 2018, 2019, 2020

Françoise Zinhagel is aangemeld door collega's Jonne de Jager, Sacha Visser en Kim Naus

"Ze is een fantastische docent duurzaamheid. Tevens heeft ze talentles duurzaamheid bedacht/ontwikkeld. Haar missie is bewustwording creëeren bij leerlingen en collega's. Tevens is ze ook projectleider binnen het ecoteam. In de zomervakantie heeft ze de cursus duurzaamheid geschreven voor e-wise. Ze doet verder nog ontzettend veel organiseren zoals;

  • gastlessen voor de dagvanduurzaamheid voor het onderwijs
  • opruimacties in en om de school
  • kapotte elektrische apparaten ophalen in de wijk voor de wecycle actie
  • organiseren van warme truien dag
  • legt contacten met bedrijven om zo een fijne samenwerking aan te gaan.

Ik kan nog wel een tijdje door gaan. Maar ze is een fantastische collega voor ons maar al helemaal voor de leerlingen. Ze komen graag naar haar om ideeën te delen/te pitchen. Maar ook voor een luisterend oor. Ze staat altijd voor hun (en mij) klaar. Ze maakt mensen bewust met haar oprechtheid en kennis over duurzaamheid! En laat ze zelf denken en met oplossingen komen ipv oplossingen aandragen. Op deze manier worden de leerlingen meer betrokken en bewust van hun acties enz."

"Ze is altijd bezig met hoe het beter kan.
Ze maakt de leerling vooral bewust van duurzaamheid en laat ze zelf nadenken.
Ze blijft altijd doorvragen bij leerlingen tot ze het zelf begrijpen. Eerst vragen of er een probleem is en daarna doorvragen in hoe ga jij dat oplossen, zodat de leerlingen echt zelf gaan denken."

 

Françoise is al meerdere malen genomineerd, dit is voorgaande jaren over haar verteld:

"Inspirator voor vele acties binnen de school (Warme truien dag, organisator landelijke Eco-schools-dag, voorleesdag duurzaamheid voor álle leerlingen, inzamelen kapotte elektrische apparatuur). Ze heeft groot netwerk zoals bij de Schooldakrevolutie en Grootouders voor klimaat."

Francoise is leerlingbegeleider en projectleider duurzaamheid op het Helicon. Ze begeleid het Eco-team en geeft talentles Duurzaamheid. Ze vertelt: 

Wij zijn een groene opleiding en het lijkt mij vanzelfsprekend dat er aandacht voor duurzaamheid is. Misschien zo vanzelfsprekend dat we acties gebruiken om meer aandacht aan te besteden. We proberen om zoveel mogelijk aan de landelijke acties aan te haken. Daarnaast vind ik de samenwerking met bedrijven erg nuttig en leerzaam. Zo heb ik voor mijn lessen duurzaamheid steeds gastsprekers die vanuit hun expertise met onze leerlingen in gesprek gaan. Ik probeer zoveel mogelijk leerlingen in contact met bedrijven te brengen en zo hun kennis over duurzaamheid te vergroten; op 21 nov sta ik met mijn groepje talentles duurzaamheid op het kennisfestival in Eindhoven. Hoe leuk is dat. We willen graag laten zien hoe wij, op een eenvoudige manier met bedrijven samenwerken.

Het Eco-team is ontzettend enthousiast: ze vinden het leuk als ze dingen voor de school mogen doen. Als we een project hebben gehad krijgen we gelijk weer aanmeldingen van leerlingen die ook bij het Eco-team willen komen. Aan het begin van het schooljaar heeft het Eco-team een presentatie aan de ouders van de brugklassers gegeven. Ze hebben het zo goed gedaan dat ze veel complimenten hebben mogen ontvangen. Vele ouders hebben hun kinderen aangemoedigd om bij het Eco-team te gaan. We hebben zelf een ouder die ook graag bij Eco-team wil komen. Leuk he?!

Francoise is de drijvende kracht achter Eco-Schools. Samen met collega docenten en een stel gave leerlingen heeft zij ervoor gezorgd dat de tweede Groene Vlag binnen bereik kwam. Het Prehistorisch Museum werd ontdaan van afval, binnen de school worden nieuwe leerlingen door leeftijdgenoten ondersteund via het door hen zelf geopperde maatjesproject. De bijenkast kwam er, ook wordt een groot dak voorzien van zonnepanelen. En er gebeurt nog veel meer waarvoor het stevige draagvlak onder de leidinggevenden een grote stimulans vormt.