Greetje Cnossen - Nordwin College

greetje cnossen

In 2017 is het verhaal van Greetje Cnossen verkozen tot één van de meest duurzame verhalen. Greetje Cnossen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zowel thuis (elektrisch vervoer en huis volledig op zonne-energie) als tijdens haar lessen staat duurzaamheid centraal. Ze initieert  duurzame excursies op school en is kartrekker van het Eco-team. Met een filmpje over duurzaamheid en streekproducten won Greetje een prijs. In onze ogen is Greetje een inspiratiebron voor andere docenten. 

Greetjes duurzame verhaal

Ik ben vol verwondering over de Aarde. Prachtig hoe de natuur in elkaar steekt. Hoe seizoenen elkaar opvolgen enz. Dat is voor mij al jaren een drijfveer om met de Aarde zorgvuldig om te gaan. En als docent wil je dat ook graag overdragen op je ‘publiek’, je leerlingen.

Dus als ik een onderwerp belangrijk vind … probeer ik dat ook een plekje te geven in de les. En dat kan vaak ook! Zo komen onderwerpen als afval, plastic soep, afval scheiding, afval in de natuur, compost elke maand wel aanbod.

Ook klimaatverandering, wateroverlast in straten en tuinen, biodiversiteit, ‘eigen’ groente kweken en  ‘vergroenen’ van je omgeving is ook een belangrijk terugkerend thema.

En soms ‘borrelt’ er voor mij weer iets nieuws op en dan ga ik daar mee aan de slag. Zo ben ik nu erg geïnspireerd door de Gobal Goals en dat zie je weer in mijn lessen terug.

Scholing voor de het hele team

Greetje koos ervoor om het geld dat ze kreeg te besteden aan een scholing voor het hele docenten team. Deze scholing was gericht op duurzame ontwikkeling, the whole school approach en werd verzorgd door Elize van Berkel van Greenpeace. Over de training schrijft Greetje: 

We zijn de dag begonnen met een korte inspirerende video, hiermee werd duidelijk: we hebben iedereen nodig in een transitie naar een duurzame wereld.
De ‘whole school approach’: duurzame ontwikkeling moet niet alleen terugkomen in je curriculum maar in het hele onderwijs, de schoolomgeving, het schoolbeleid en in samenwerkingen met mensen en organisaties rondom de school. 

We zijn verder gegaan met een test ‘hoe duurzaam ben jij’.  Een test met verassende uitkomsten. Misschien ben je wel erg duurzaam met energie en met de natuur maar is er nog een winst te maken met de sociale kant.

We hebben ook gekeken naar de omgeving van school en hoe kan dat elkaar versterken.

Menno Stienstra gaf een presentatie wat er nu al rond het Nordwin College gebeurd.

Vervolgens hebben we hier met elkaar over gesproken. Ook hebben we met elkaar gekeken wat we  met elkaar kunnen uitvoeren. En hebben we met elkaar lesmateriaal van Greenpeace  bekeken.

Al met al een hele inspirerende dag! Elize bedankt!

In de media

  1. Allereerst werd ik door het Nordwin College in het zonnetje gezet (www.nordwincollege.nl/greetje-cnossen). Mijn nominatie is zeker ook voor het Nordwin College een opsteker. Het Nordwin College heeft al jaren duurzaamheid hoog in het vaandel staan en heeft daar landelijk ook een voortrekkers rol in.
  1. Vervolgens is het ook door de pers opgepakt en is er een artikel in regionale krant verschenen (www.lc.nl). Hoe leuk is dat?
  1. Het is zeker belangrijk om te laten zien dat Duurzaamheid een thema is wat in het onderwijs niet mag ontbreken. Dat doe je met elkaar! Leuk dan ook dat de lokale politiek dit op pakt en dat waardeert (www.nordwincollege.nl/groen-lintje).
  1. Ik heb heel veel reacties en felicitaties gehad. Van collega’s en oud- collega’s maar ook van onbekenden. Erg leuk! Ook de collega’s van het Leernetwerk ‘Natuurinclusieve landbouw’ waren onder de indruk. Te meer omdat gelijktijdig ‘ons’ leerboek over Natuurinclusieve landbouw beschikbaar is gekomen. https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LNL
  1. Ook ben ik voor een aantal lezingen uitgenodigd (www.buitenpost.info). Leuk om te vertellen waar je mee bezig bent en waar je hart naar uitgaat. Zo ontstaat er ook een verbinding en materiaal voor lessen. In dit geval met De Kruidhof, Silence of the Bees (www.dekruidhof.nl), Tuinen verbinden (www.binnenbuitenpost.nl) en stichting Waldfrucht (www.waldpyk.com).