Jaar van aanmelding: 2018
School: Wellantcollege mbo Rijswijk
Onderwijstype: Voortgezet onderwijs

Het Wellantcollege mbo Rijswijk is na het behalen van de Groene Vlag gestart met een vervolg over de schoolgrenzen heen op weg naar de 2e groene vlag. Dit noemen wij duurzaam regioleren

Doordat wij graag d.m.v. project gestuurd onderwijs in de regio ons verder willen positioneren, proberen wij een combinatie te maken Eco-school door dit geheel om te vormen tot duurzaam gestuurd projectonderwijs in de regio Rotterdam - Den Haag.

Als ambassadeur Eco-school betekent dit dat ik ons als Eco-school moet profileren (= gezien en gehoord worden) in de regio. Bijvoorbeeld door deelname aan de ronde tafel gesprekken van het Hoog Heemraadschap Delfland over klimaatadaptatie met diverse partijen uit de samenleving.
Niet alleen is het interessant om van elkaars duurzame ambities te vernemen, maar ook in het inspirerend om te doen en verder te werken aan het ons duurzame regionale netwerk.

govert visser artikel Afbeelding

Resultaat op korte termijn is nu dat wij met de studenten Outdoor Design voor wooncorporatie Staedion de verduurzaming van hun buitenruimte via een pilot project vormgeven. Dit heeft inmiddels geleid tot uitbreiden van de samenwerking met een wooncorporatie in Rotterdam op i.s.m. het Hoogheemraadschap.

Met de studenten en collega’s uit het Ecoteam op het Wellantcollege mbo Rijswijk zijn wij nu hard op weg om voor de tweede keer “The Green Days” te organiseren. Dit houdt in dat wij met de gehele school (=whole school approach) één schoolweek reserveren voor allerlei duurzame activiteiten in en met de samenleving; een erg interessante en enerverend week!

Als ecoteam proberen wij onze ambities verder vorm te geven en momenteel werken we dan ook aan de uitwerking van nog meer ambities. Denk dan bijvoorbeeld aan het organiseren van een duurzame bedrijvendag waarop het bedrijfsleven uitgenodigd wordt invloed te hebben aan de duurzame invulling van ons curriculum voor de diverse beroepenvelden.

Govert Visser

Ambassadeur ecoschool
Wellantcollege mbo Rijswijk