Karen Witsenburg - Het Rhedens Lyceum Rozendaal

Karen schrijft over haar eigen project: "We hebben met een grote klas leerlingen in groepjes gewerkt aan plannen om het schoolgebouw te verduurzamen volgens een aantal criteria. Het moest realistisch zijn, uitvoerbaar, echt iets besparen of veranderen. Het werd een wedstrijd. De school heeft zich gecommitteerd aan het daadwerkelijk uitvoeren van het winnende project, en leerlingen kunnen ook hun profielwerkstuk maken over het plan. Een zevental plannen zijn opgesteld, die allen min of meer uitvoerbaar zijn. Het is nu aan de school een plan uit te kiezen en die uit te voeren met de leerlingen."

Karen Witsenburg brede foto

Tevens heeft Daan van der Linde Karen genomineerd. Hij schrijft over Karen: "Karen heeft op 28 en 29 maart een tweedaagse duurzaamheidsactie georganiseerd voor HAVO 3 om duurzaamheidsacties/projecten in de school op gang te brengen. Onze Hbo-school www.HVHL.nl uit Velp heeft daarbij geassisteerd. Zonder het enthousiasme en de volhoudendheid van Karen met haar HAVO-4 team was het nooit van de grond gekomen. De school zocht makkelijke projecten om het bewustzijnsproces op gang te brengen: dat is haar gelukt."

Ook door Herma Wichman is Karen genomineerd als duurzame docent. Herma schrijft: "Karen Witsenburg is een enorm gedreven docent aardrijkskunde, die op een inspirerende en creatieve wijze samen met leerlingen duurzame projecten bedenkt en uitvoert. Zij geeft jongeren hiermee hoop en perspectief op een duurzame toekomst."