Kersti Otte - invaldocent

pf Kersti OtteKersti werkt als invaldocent en probeert waar mogelijk leerlingen bewust te maken over milieukwesties. "Toen ik bij Titus Brandsma College werkte ben ik begonnen met een project om pennen en schrijfmaterialen in te zamelen. Deze stuurde ik dan naar een bedrijf dat TerraCycle heet, die ze dan recyclen en op die manier mensen ook aan het werk helpen. "

Lees meer over TerraCycle