JanHendrik Wolters - Gymnasium Apeldoorn

JanHendrik Wolters vierkant

JanHendrik heeft bij ons het traject gestart om Geo Future School te worden. Hierin ontwikkelt hij met andere collega's vakoverstijgende projecten waarin duurzaamheid een centraal punt vormt. Een van de projecten heeft hij met het waterschap opgezet om te kijken naar de consequenties van het veranderende klimaat en wat dat betekent voor (maatregelen voor) het watermanagement. Leerlingen bedenken daar zelf oplossingen in.


Ook heeft hij al een aantal jaren leerlingen gestimuleerd om mee te doen aan de Cleantech Battle, wat leerlingen ook met enthousiasme gedaan hebben.


Jan Hendrik weet hiermee het thema duurzaamheid bij leerlingen steeds meer op het netvlies te krijgen, iets dat goed bij onze kernwaarde 'betrokken' past, namelijk in de zin van betrokken bij de maatschappij en de wereld.

Lees meer over Gymnasium Apeldoorn.