Maurijn Odé - MBO College Lelystad

Maurijn is genomineerd door Anna Bilke als Duurzame Docent. Anna schreef over Maurijn het volgende:

“Als coördinator Ondernemerschap en Studeren met Topmentaliteit bij het MBO College Lelystad heeft hij zowel intern als extern de beweging inzet om te komen tot een circulaire school. Circulariteit en duurzaamheid komen terug in de lessen en vakken, in de interne en externe samenwerking tussen docenten en met lokale en regionale ondernemers, en in de school als circulaire organisatie. Leerlingen worden opgeleid tot circulair en duurzaam ondernemer.”