Caroline Meijer – Kla4school, Leusden

Kla4Caroline heeft op school, op scouting en in het dagelijks leven een duurzame levenshouding, die ze (subtiel) uitdraagt naar haar omgeving. Hiermee zet ze anderen aan het denken en betrekt en beweegt ze hen om ook in actie te komen voor duurzamer gedrag. Een greep uit de concrete acties op school:

  • aandacht voor afval dmv lessen van ROVA + bezoek aan ROVA voor middenbouw. De school zamelt al in alle ruimten 4 fracties in (papier, gft, plastic, rest)
  • schooltuintjes voor groep 6

Vorig schooljaar: 

  • schooltuintjes voor groep 5
  • aandacht voor afvalvrij zijn (sept 2016 mee gestart)
  • met groep 6 en 7 meegedaan aan de voorleesactie van de DvdD.