Kevin Mooij - CBS de Groene Oase

Kevin MooijKevin is genomineerd door Roald Severens. Roald schreef over Kevin: "Kevin Mooij behaalde met zijn school het Zilveren certificaat voor Eco-Schools en gaat nu snel op voor de Groene Vlag. Hij heeft een uitstekende groep leerkrachten, ouders en leerlingen in beweging gekregen voor duurzaamheid door hen te inspireren. In een basisschool zo goed de leerlingen erbij betrekken en als geheel een saamhorige organisatie ontwikkelen vind ik heel bijzonder."  

Kevin Mooij is de directeur van CBS De Oase en hij is een van de initiatiefnemers van Eco-Schools. In de afgelopen paar jaar is afvalscheiding doorgevoerd en is er o.a. een PMD-afval met 68% verminderd. Verder wordt er ook gedacht aan energiebesparing.