Siska Lubach - Teach the Future

Siska Lubach voorbeeld 1

Wat ik persoonlijk heb gedaan om aandacht te geven aan duurzaamheid op onze locatie van het Nordwin College MBO Heerenveen:

- Ik heb de 4 'regels' van de Natural Step in elk lokaal en de lokalen van de diverse vakrichtingen opgehangen.

- Ik heb per vakrichting naar afbeeldingen en foto's van duurzame projecten en oplossingen gezocht en deze in het betreffende lokaal van de betreffende vakrichting opgehangen. Dit om de studenten duidelijk te maken wat duurzaamheid in hun branche betekent en kan betekenen. En voor de herkenbaarheid.

- In de hal van de school heb ik algemene afbeeldingen van duurzaamheid opgehangen.

- In de lokalen met de AVO-vakken ook afbeeldingen gezocht passend bij duurzaamheid.

(zie een paar van de afbeeldingen hieronder op de bijgevoegde foto's)

projectweek duurzaamheid met gastlessen, excursies en voorlichtingen gericht op duurzaamheid. We hebben geprobeerd om alle 4 duurzaamheidsregels in de week te verwerken, zodat de studenten een beeld kregen.

Wat ik als lid samen met  het ontwikkelteam gedaan heb:

- opdrachten geschreven voor het keuzedeel duurzaamheid in beroep B toegespitst op de leefwereld van de student en waar mogelijk gericht op hun stage.

- 4 leskisten gevuld; op basis van de 4  'regels' van de Natural Step. Dit om het duurzaamheidsprincipe te verhelderen voor de studenten in de lessen.