Edwin Maarleveld - OBS de Singel Schiedam

Edwin Maarleveld vierkant

Wij hebben, als enige groep, plastic afval (met drinkpakjes!) gescheiden ingeleverd. De kinderen waren hier zelf verantwoordelijk voor. Twee keer in de week bij het naar de gym gaan, namen ze het mee en gooiden ze het weg. Bijna alle drinkpakjes die een schooljaar lang door 23 kinderen worden geproduceerd kon worden gerecycled.