Stan Frijters - Aeres Hogeschool

Stan Frijters is hbo-docent en doet onderzoek naar Leeromgeving als katalysator voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Onderzoek in de bacheloropleidingen. Hij schrijft zelf over zijn onderzoek: 

De wereld om ons heen is in transitie, waardoor toekomstige generaties voor andere uitdagingen worden gesteld dan de huidige. Traditionele strategieën om maatschappelijke uitdagingen aan de gaan blijken hiervoor ontoereikend. De urgentie om oplossingen te implementeren voor de voortschrijdende milieuproblematiek is hiervan een voorbeeld. Andere hier, soms mee samenhangende issues zijn bijvoorbeeld een rechtvaardige verdeling van welvaart en de migratieproblematiek.

Het onderwijs helpt leerlingen en studenten te leren om actief te kunnen participeren in die toekomstige situaties. Het gaat hier om participeren vanuit kennis houding en vaardigheden. Veel van deze aspecten zijn al benoemd in de geldende curricula van het basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. De samenhang hiertussen ontbreekt echter en daardoor ook een synergetisch voordeel van deze waardevolle uitgangspunten. Het blijft veelal bij losse kennis over duurzame ontwikkeling.

‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ geen luxe!

 Leren voor Duurzame ontwikkeling, een UNESCO initiatief, is een toepassing voor onderwijs en andere maatschappelijke praktijken om te leren bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De manier waarop dit in ons onderwijs praktisch gerealiseerd kan worden is in samenwerking met vele docenten onderzocht en beschreven (Frijters, 2016). Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het stimuleren van een onderzoekende houding, kritisch denken, samenwerkend leren en binnen de leeractiviteit zelf actief participeren in ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Samen met het veld zijn er op basis van deze uitgangspunten lesmaterialen en brochures ontwikkeld en een digitale tool om onderwijsactiviteiten te analyseren op het gehalte ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ (zie: www.lvdo.nl). Hiermee hebben we in samenwerking met het veld de haalbaarheid, maar ook de knelpunten van deze uitgangspunten aangetoond. Momenteel wordt er in verschillende nascholingen en docent ontwikkelgroepen met deze uitgangspunten gewerkt. Ook in de dagelijkse praktijk van de Aeres Hogeschool Wageningen heeft ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ een plaats. Studenten doen onderzoek naar duurzame ontwikkeling in de sector en betrekken de genoemde uitgangspunten voor ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ in hun eigen (stage) praktijken. Met al deze verschillende activiteiten dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs met leren voor transitie, met het oog op duurzame ontwikkeling, als kern.

Stan Frijters

Frijters, S. (2016). Leren voor Duurzame Ontwikkeling; Gewoon doen! Handreiking voor het ontwerpen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Wageningen Aeres Hogeschool.