Robbert Blanken - Hogeschool Windesheim

Robbert BlankenRobbert is genomineerd door Ester van der Meer als Duurzame Docent. Ester nomineerde Robbert omdat hij in 2016 van Trouw 'het Groentje' kreeg, een aanmoedigingsprijs voor jong, duurzaam talent. 

Trouw schreef een prachtig artikel over Robbert en zijn motivatie voor duurzame onderwijs. Robbert geeft een halve dag in de week les aan de opleiding voor basisschooldocent. In die halve dag wil hij toekomstige meesters en juffen een onderzoekende houding aanleren. 

Robbert zegt zelf over zijn motivatie: Ik ontdekte wat ik echt wil: kinderen inspireren. Ik wil eraan bijdragen dat ze beter voor zichzelf zorgen én voor hun buurman. Ze inspireren om het leuker te maken op de wereld. Ik denk dat ik het in me heb. Dat heb ik gemerkt als leider bij de scouting. En al weet ik maar drie kinderen per jaar te bereiken, dan verspreidt mijn ideaal zich toch als een olievlek.

Lees het hele artikel over Robbert hier.