Ria de Gooijer - Inholland

Ria de GooijerRia is genomineerd door Andre de Hamer als Duurzame Docent. Andre schreef over Ria het volgende:

"Ria de Gooijer is sinds vele jaren betrokken geweest bij initiatieven op het gebied van wereldburgerschap en duurzaamheid op de pabo’s van Inholland. Hoewel haar werkzaamheden zich nu op andere terreinen bevinden blijft ze alert op mogelijkheden om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Vanuit die rol heeft ze in de gemeente Den Haag namens Inholland geparticipeerd in zgn. ‘mastercircles’ die erop waren gericht om mogelijkheden binnen de gemeente om kinderen in aanraking te brengen met een duurzame leefstijl te bevorderen.