Peter Siegel - Docent Levensbeschouwing

Peter SiegelPeter is genomineerd door Esther van der Meer als Duurzame Docent. 

"Ik gebruik duurzaamheid als ethos: ik wens (en werk aan) een duurzame samenleving en daar baseer ik mijn dagelijkse keuzes op. Al jaren kijk ik eens in de zoveel tijd naar mijn leven en vraag mij af wat ik nog duurzamer kan doen. In 2015, terwijl ik les gaf over de plastic soep, concludeerde ik dat daar lesgeven over waarden en normen, natuur, creativiteit, respect en hoop vind bijhoren. Hierdoor ging ik de opleiding Docent Levensbeschouwing doen en heb in september mijn master hiervoor gehaald.

In de lessen die ik geef werk ik vooral aan een duurzame sfeer en manier van met elkaar en de omgeving omgaan, ik geloof namelijk niet dat alleen extra kennis over duurzaamheid volstaat. De leerlingen moeten zelf leren nadenken over de problemen die zich voordoen en zich voor gaan doen. Zij moeten zelf ervaren en voelen in wat voor prachtige wereld zij leven en hoe zij die zo kunnen (be)houden. Ik wil hen dit leren door ze te trainen in onderzoek doen, samen te werken, de dialoog te voeren en ze (nieuwe) levensvragen leren te ontwikkelen en te onderzoeken. Hierbij krijgen ze dan geen cijfer van de docent voor de opgedane kennis, houding en vaardigheden, maar ze krijgen feedback van mij en hun medeleerlingen waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot creatief, respectvol en samenwerkend medemens die zijn plaats op deze aarde kent en kan uitleggen.

Momenteel ga ik maatschappijleer en duurzaamheid geven op een duurzame VMBOT/HAVO/VWO, geef ik les over de plastic soep en organiseer ik diverse activiteiten om mijn wijk in de buurt duurzamer te maken (oa door het opruimen van zwerfafval). Ik geloof ook enorm in de kracht van verbinding, als je je buurt en de buren kent, dan ga je daar ook respectvol mee overweg en dit opent de deur naar een duurzamere wereld."

© Fotografie Vincent Van Kleef