Arjen Wals - Wageningen University

Arjen Wals

Arjen is genomineerd door André de Hamer als Duurzame Docent. André schreef over Arjen het volgende:

“Arjen Wals is nationaal en internationaal de meest inspirerende en invloedrijke professor op het gebied van leren voor duurzaamheid. ”

Arjen voegt hier nog aan toe:

Centraal in mijn research staat de vraag hoe we jongeren kunnen betrekken bij de grote uitdagingen van deze tijd. Daarmee bedoel ik uitdagingen op het terrein van duurzaamheid, zoals voedselzekerheid, klimaatverandering, afnemende biodiversiteit. Deze vragen zijn tamelijk complex, ze zijn zeer urgent, er zijn geen heldere antwoorden, en scholen zijn er tot dusverre niet in geslaagd om jongeren op een zinvolle manier bij dit soort vragen te betrekken.

Daarom moeten we voorbij inzicht en voorbij het begrijpen van de problemen. We moeten jongeren helpen deze onderwerpen aan te pakken, zodat ze verandering teweeg kunnen brengen. Verandering in hun eigen leven en hun gemeenschap. Door scholen te creëren die duurzaamheid ademen, dat zie ik als de uitdaging voor onderwijsonderzoekers.

Benieuwd naar de rest van zijn verhaal? Bekijk dit filmpje