Jael Nouhet

Jael Nouhet heeft zichzelf aangemeld omdat hij op basisschool Wandelbos diverse duurzame activiteiten heeft gerealiseerd, zoals het aanleggen van wadi’s, een moestuin, een wilgentenenhut, een kweekkast en het realiseren van een nestkast met camera. Daarnaast heeft hij een cursus hoveniers voor schoolpleinen georganiseerd. “Bij ons op school staat de natuur voorop. De omgeving, het schoolplein, maar ook binnen wordt hier volop aandacht aan besteed.”

Als leraar natuureducatie op deze school is de natuur voor Jael zijn metafoor. “Ik geloof dat wij veel van de natuur kunnen leren. Daarom hebben wij een doorlopend natuureducatief lesprogramma voor alle leerjaren, aangevuld met een naschools extra programma. Op deze manier krijgen de kinderen op een speelse, uitdagende en experimenterende wijze een sterke basisvaardigheid mee over de natuur.”

Jael Nouhet 1  Jael Nouhet 2