Françoise is aangemeld door Geert, hij beschrijft Françoise als een: 

"inspirator voor vele acties binnen de school (Warme truien dag, organisator landelijke Eco-schools-dag, voorleesdag duurzaamheid voor álle leerlingen, inzamelen kapotte elektrische apparatuur). Ze heeft groot netwerk zoals bij de Schooldakrevolutie en Grootouders voor klimaat."

Francoise is leerlingbegeleider en projectleider duurzaamheid op het Helicon. Ze begeleid het Eco-team en geeft talentles Duurzaamheid. Ze vertelt: 

Wij zijn een groene opleiding en het lijkt mij vanzelfsprekend dat er aandacht voor duurzaamheid is. Misschien zo vanzelfsprekend dat we acties gebruiken om meer aandacht aan te besteden. We proberen om zoveel mogelijk aan de landelijke acties aan te haken. Daarnaast vind ik de samenwerking met bedrijven erg nuttig en leerzaam. Zo heb ik voor mijn lessen duurzaamheid steeds gastsprekers die vanuit hun expertise met onze leerlingen in gesprek gaan. Ik probeer zoveel mogelijk leerlingen in contact met bedrijven te brengen en zo hun kennis over duurzaamheid te vergroten; op 21 nov sta ik met mijn groepje talentles duurzaamheid op het kennisfestival in Eindhoven. Hoe leuk is dat. We willen graag laten zien hoe wij, op een eenvoudige manier met bedrijven samenwerken.

Het Eco-team is ontzettend enthousiast: ze vinden het leuk als ze dingen voor de school mogen doen. Als we een project hebben gehad krijgen we gelijk weer aanmeldingen van leerlingen die ook bij het Eco-team willen komen. Aan het begin van het schooljaar heeft het Eco-team een presentatie aan de ouders van de brugklassers gegeven. Ze hebben het zo goed gedaan dat ze veel complimenten hebben mogen ontvangen. Vele ouders hebben hun kinderen aangemoedigd om bij het Eco-team te gaan. We hebben zelf een ouder die ook graag bij Eco-team wil komen. Leuk he?!