Denise is docent en onderwijsontwikkelaar bij WisMon. Ze staat voor de klas bij verschillende scholen.

Een collega benoemd:

"Denise zet zich continu in voor duurzaam onderwijs. Ze ontwikkelt lesmateriaal en geeft les over allerlei duurzaamheidsthema's. Daarnaast traint ze docenten zodat zij zien hoe ze duurzaamheid op een leuke en nuttige manier in hun lessen kunnen verwerken."

Denise vult aan:

"Ik heb zelf biologie gestudeerd en een master gedaan in Bio Inspired Innovation, waar ik veel bezig ben geweest met duurzaamheid en wat we daarin van de natuur kunnen leren. Het liefst leer ik jongeren over hoe mooi de natuur is en wat we allemaal kunnen leren van die natuur. Een aantal projecten waar ik nu mee bezig ben:

- Samen met een collega van biomimicryNL ben ik betrokken bij het project BioLearn. Dit is een Europees project dat gefinancierd wordt door de EU als Erasmus+ project. In dit project ontwikkelen we met andere educatieve organisaties onderwijsmodules rondom biomimicry. Biomimicry richt zich op leren ván de natuur, in plaats van vooral óver de natuur. Tijdens het ontwerpen van oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen, leren leerlingen te kijken naar de natuur voor inspiratie. Wat kunnen we van de natuur leren over het tegengaan van de plastic soep? Wat kan de verpakking van een kokosnoot ons leren over de verpakkingen die wij als mensen produceren? Dit soort vragen staan centraal in de lesmodules. Leerlingen zijn bezig met ontwerpend leren, verschillende 21e eeuwse vaardigheden (creatief denken, samenwerken, etc.) en leren belangrijke principes uit de biologie, natuurkunde en scheikunde. We zijn begonnen in november 2018, en het project gaat in totaal vier jaar lopen. Op de scholen waar ik lesgeef verwerk ik de modules in mijn lessen. Daarnaast ontwikkel ik een training waarmee we andere docenten in Nederland kunnen opleiden ook met die modules aan de slag te gaan.

- Voor verschillende opdrachtgevers ben ik bezig interdisciplinaire projecten rondom duurzaamheid te ontwikkelen. Zo ben ik nu bezig met drie projecten voor Texas Instruments, zodat meer docenten op hun school met die projecten aan de gang kunnen. Eén project richt zich op het ontwerpen van een machine die plastic afval uit het water filtert. Leerlingen sturen de machine zelf aan door te programmeren. Op die manier zijn ze zowel met digitale geletterdheid, als duurzaamheid en kennis van de bèta vakken bezig tijdens dit project. De andere twee projecten zijn 'een duurzame school' en 'retourtje aarde'. In alle projecten zijn leerlingen zelf bezig met programmeren, wat ze inzetten om bijvoorbeeld de duurzaamheid van hun eigen schoolgebouw te verbeteren. Zo ontwerpt een groep leerlingen nu een installatie waarbij de lampen automatisch uitgaan wanneer er niemand in het klaslokaal is, om zo energie te besparen.

- Ik geef nu les op twee scholen op het VO. Eén (Keenschool in Bilthoven) is een HAVO/VWO school waar ik aan de onderbouw leerlingen het vak Science geef, en aan de bovenbouw leerlingen Biologie. Tijdens zowel Science als Biologie probeer ik met mijn leerlingen na te denken over wat we kunnen leren ván de natuur. Hoe kunnen de slimme principes die zich hebben ontwikkeld in 3.8 miljard jaar tijd ons helpen een duurzamere samenleving in te richten? De tweede school (Comenius college in Rotterdam) is een MAVO/HAVO school waar ik een nieuw vak Tech & Media geef aan de brugklas leerlingen. Hier probeer ik technologie te koppelen aan de natuur en te focussen op hoe technologie ons kan helpen duurzamer te leven."