Mark Boode 5

Mark Boode is docent bij KSG De Breul en schrijver van het boek Vogelkinderen. Hij vertelt: 

"Vogelkinderen is het resultaat van een lange zoektocht naar een positief verhaal over het klimaat, de wereld, de mens. Dit is de wereld ‘waar de klimaatspijbelaars om vragen’, zou Trouw uiteindelijk schrijven. Drie jaar geleden dook ik in alle technische en filosofische boeken over duurzaamheid. Van de taoïstische Zhuang Zi tot het ecomodernisme. Hoe zou de wereld eruit kúnnen zien als…? Langzaam ontstond er een jeugdboek. Een toekomstroman voor leerlingen van 13-15 jaar. Met een website. En de reisgids The Only Planet, over ónze wereld in het jaar 2143. Geluk staat voorop en dieren hebben een politieke stem. Op mijn school wordt het boek nu in alle tweede klassen HV gelezen tijdens Nederlands en aardrijkskunde. Maar ik hoop heel hard dat mijn droom verder zijn weg vindt.

Mark Boode 1Vogelkinderen maakte een hoop los. Leerlingen, collega’s, wetenschappers, iedereen raakte al tijdens het maken erbij betrokken. Het boek werd gepresenteerd met een debat in Pakhuis De Zwijger en een scholierenfestival in Amsterdam. Vier scholen kregen workshops van professionals op het gebied van o.a. duurzame landbouw en mobiliteit. Deze contacten leidden tot meer. Greta Thunberg was ondertussen gestart met klimaatstakingen en samen met vier andere docenten (VO en MBO) richtte ik Teachers for Climate NL op. We steunen klimaatacties van leerlingen, maken ons hard voor een duurzamer curriculum, een duurzame schoolomgeving, het groen maken van de beleggingen van ons pensioenfonds ABP en het bij elkaar brengen van docenten en leerlingen die zich met dit onderwerp bezighouden. Op mijn school werden de buitenlandreizen van HAVO-4 dit jaar CO2 neutraal. We hopen dat heel veel docenten aansluiten, want ons onderwijs moet vandaag uitstralen hoe mooi de toekomst eruit kan zien!"

Daarnaast maakt Mark Boode ook deel uit van Teachers for Climate: www.teachersforclimate.nl

Mark Boode 2Mark Boode 4