Frans Ottenhof 1
Frans is aangemeld door Duurzame PABO als Duurzame Docent omdat hij als Biologiedocent en studiebegeleider op het Da Vinci College een belangrijk aandeel heeft gehad in het behalen van de groene vlag (het hoogst haalbare keurmerk) als Ecoschool

Frans vertelt: “Kun je je nog het vak Algemene Natuur Wetenschappen herinneren? Dat werd als schoolvak geïntroduceerd in 1998, maar is sinds een paar jaar weer verdwenen als verplicht vak. Op het Da Vinci hebben we het vak gehandhaafd. Drie uur in de week. Maar wel met een nieuwe naam: Ecologisch Duurzame Projecten. Leerlingen gaan zichzelf verdiepen in duurzame problematieken en ze gaan in groepjes onderzoek doen. Ze voeren daarbij een project uit als een kleine onderneming met een micro-krediet. In mei presenteren ze hun projecten voor ouders en externe partners. Het lijkt telkens tijdens de eerste weken van zo’n project dat er niet zo veel gebeurt, maar uiteindelijk resulteert het in geweldige presentaties en resultaten. Zoals bijvoorbeeld het ontwerp van onze nieuwe duurzame schoolkeuken, die ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Of een nieuw ontwerp van het schoolplein: totaal ontworpen en uitgevoerd door leerlingen! Zo bereiden we de leerlingen voor als duurzame ondernemer.”
Frans Ottenhof 2 Frans Ottenhof 5  Frans Ottenhof 4  Frans Ottenhof 3