Sjaak Kreeft is als schoolleider de drijvende kracht achter talloze duurzame initiatieven op Groene Vlag Eco-School Wellant Chr. vmbo De Bossekamp. Hieronder enkele voorbeelden van initiatieven die hij samen met zijn team en regionale partners heeft gerealiseerd of dit jaar zal realiseren.

Wordt dit schooljaar gerealiseerd:
- Ontwikkeling van het nieuwe keuzevak ‘Duurzame melkveehouderij bedrijven en biodiversiteit’. In samenwerking met ZuivelNL, Leerdammer, FrieslandCampina, regionale biologische boeren en het beroepsonderwijs.
- In samenwerking met Verdraaid Goed, Avonturenboerderij, Korennet en Blauwzaam starten leerlingen een kwekerij voor oesterzwammen en andere paddenstoelen. Hiervoor worden reststromen (koffiedik) hergebruikt.
- Circulaire economie neemt binnen de lessen (groen, dier, vap, techniek, economie) een prominente plaats in en wordt in de praktijk uitgevoerd.
- Leerlingen van de leerlingenraad en het Eco-Schools team (bestaande uit 10 enthousiaste leerlingen) gaan een conferentie organiseren rondom duurzaamheid, waarbij leerlingen uit de regio worden uitgenodigd om samen na te denken over wat er nodig is om het leven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in de toekomst leefbaar te houden.
- No waste days: gedurende het gehele schooljaar halen leerlingen restanten op de markt en bij boeren op, die worden verwerkt in de kookklassen tot o.a. soepen, quiches en appelmoes voor de voedselbank.
- Reststromen van de school worden in kaart gebracht door leerlingen en er wordt een plan gemaakt hoe reststromen anders verwerkt kunnen worden.
- Jaarlijks vier projectweken waarin op een praktische manier wordt gewerkt aan duurzaamheid (bijvoorbeeld opruimacties, bezoeken aan duurzame bedrijven in de regio, challenges organiseren).
- Leerlingen van het Eco-Schools team organiseren een workshop waarin docenten een mok kunnen personaliseren, waardoor zij geen kartonnen bekertjes meer hoeven te gebruiken.
- Er zullen zonnepanelen worden aangelegd.
- De tweede Groene Vlag (hoogste onderscheiding) van Eco-Schools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen, zal worden behaald.


Reeds gerealiseerd:
- Oplaadpunten (kluisjes) voor accu’s van elektrische fietsen, waardoor leerlingen worden gestimuleerd met de fiets naar school te reizen.
- Er is een moestuin die wordt onderhouden door leerlingen (met speciaal zaai- en oogstschema dat rekening houdt met de schoolvakanties). Circa 20% van de ingrediënten die in de kookklas worden gebruikt komen uit deze moestuin.
- De buitenruimte stimuleert biodiversiteit. Er is een insectenhotel, een bijenkast, een bosuilenkast, een ooievaarsnest, een zwaluwpaal en een egelhuisje. Ook zijn er 20 vleermuiskasten in het kader van het ‘Boer zoekt vleermuis’ onderzoek. Daarnaast is er een biologietuin met veel leven (bloemen, vlinders, slootjes, pissebedden). In de lessen groen gaan de leerlingen naar buiten en werken zij o.a. aan het bevorderen van biodiversiteit.  
- Oude kantoorkasten worden hergebruikt voor het kweken van champignons en witlof. Papiersnippers worden gebruikt i.p.v. stro/zaagsel in de varkensstal. Gebruikte composteerbare coffee cups worden gebruikt om plantjes te stekken, die vervolgens met cup en al de grond in gaan (de cup composteert). 
- Wedstrijden voor de meest duurzame klas qua afvalscheiding. De winnende klas bezocht het Eneco Energielab in Vianen. 
- Duurzame projectweken (les over een elektrische vrachtwagen, excursie naar een afvalverwerker, duurzame maaltijd, etc.) 

- Verkenning mogelijkheden duurzame landbouw samen met boeren (project met subsidie van de provincie Zuid-Holland). Zoals minder antibiotica, vogelbescherming in de weide, meer kruiden, minder uitstoot, ‘groene melk’. Op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Bijvoorbeeld het verbouwen van hennep dat kan worden gebruikt als isolatiemateriaal (geperst hennep, in Vianen zit een bedrijfje die dat doet), maar ook agrotoerisme of iets totaal nieuws zoals een slakkenkwekerij