Bas Huijbers doceert aan het VOX college, hij vertelt: 

'Als docent maatschappijleer probeer ik de eindtermen van maatschappijleer, die toch voor een gedeelte van de leerlingen abstract blijven, direct toe te passen op het klimaatvraagstuk. Dit doe ik bijvoorbeeld door een project te geven waarbij de leerlingen daadwerkelijke broeikasgas reductie moeten realiseren. Het leuke van deze opdracht is dat die echt is en dat er hele andere leerlingen goed scoren, dan normaal bij een toets. Een ander project is dat leerlingen de werking van de media ondervinden door zelf een kleine klimaat actie moeten uitvoeren. Ook heb ik geƫxperimenteerd met het schrijven van een duurzaam partijprogramma en ik motiveer de leerlingen om te gaan staken en doe dat zelf ook. Met dit alles ben ik vorig schooljaar begonnen en alles is dus nog flink in beweging!'